Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 08.10.2015          

Allmännaste formerna av nya fall av cancer 2013, KVINNOR, Kajanaland

Primärlokalisation Antalet fall Procent
fördelning
Incidens
per 100.0001