Bröst 69 32.2 83.1
Tjocktarm 17 7.9 11.9
Hud, ej-melanom2 12 5.6 10.9
Bukspottkörtel 11 5.1 8.6
Livmoderkropp 10 4.7 9.7
Lunga, luftstrupe 10 4.7 8.1
Äggstock 7 3.3 9.7
Non-Hodgkin lymfom 7 3.3 7.0
Sköldkörtel 6 2.8 15.8
Magsäck 6 2.8 5.6
Alla cancerformer2 214 100.0 226.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.