Lunga, luftstrupe 13 14.8 11.6
Bukspottkörtel 12 13.6 10.3
Bröst 11 12.5 8.9
Tjocktarm 7 8.0 5.0
Magsäck 6 6.8 4.5
Urinblåsa och urinvägar3 4 4.5 1.7
Äggstock 3 3.4 6.2
Ändtarm 3 3.4 3.3
Non-Hodgkin lymfom 3 3.4 3.3
Myelom och andra plasmacellstumörer 3 3.4 3.1
Alla cancerformer2 88 100.0 75.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.