Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 256 31.1 4.2 4.8 26.6 7.7 4.8 20.6
Mun och svalg C00-14 6 51.7 - 6.9 6.9 3.4 10.3 20.7
  Läpp C00 2 75.0 - - - - - 25.0
  Tunga C02 1 33.3 - - 33.3 - 33.3 -
  Annan muncancer C03-06 1 50.0 - - - - 25.0 25.0
  Spottkörtel C07-08 1 33.3 - - - 33.3 - 33.3
  Svalg C01,C09-14 1 28.6 - 28.6 14.3 - 14.3 14.3
Matsmältningsorgan C15-26 51 16.1 8.3 12.2 23.6 8.7 10.2 20.9
  Matstrupe C15 4 27.8 - 16.7 11.1 5.6 11.1 27.8
  Magsäck C16 8 12.5 2.5 12.5 32.5 2.5 22.5 15.0
  Tunntarm C17 1 33.3 - - - - 33.3 33.3
  Tjocktarm C18 12 16.9 25.4 11.9 18.6 10.2 8.5 8.5
  Ändtarm C19-20 8 9.5 11.9 35.7 11.9 9.5 7.1 14.3
  Anus C21 0 50.0 - - 50.0 - - -
  Lever C22 5 38.5 - - 7.7 3.8 7.7 42.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 16.7 - - 33.3 16.7 - 33.3
  Bukspottkörtel C25 11 7.1 - 1.8 41.1 14.3 7.1 28.6
  Andra matsmältningsorgan C26 0 - - - 50.0 - - 50.0
Andningsorgan C30-39 41 9.9 1.0 9.9 39.4 14.8 6.9 18.2
  Näsa, bihåla C30-31 1 66.7 - - 33.3 - - -
  Struphuvud C32 2 30.0 10.0 - 20.0 - 20.0 20.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 38 7.9 0.5 10.6 40.7 15.3 6.3 18.5
  Mediastinum C38 0 - - - - 100.0 - -
Ben C40-41 - - - - - - - -
Hudmelanom C43 8 16.7 - 2.4 21.4 - 4.8 54.8
Hud, ej-melanom C44 15 63.2 - - 1.3 - 1.3 34.2
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 - - - - - - 100.0
Bröst C50 0 - - 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 74 44.9 6.7 0.3 24.7 5.9 0.8 16.7
  Prostata C61 72 44.3 7.0 - 25.1 6.1 0.8 16.7
  Testikel C62 1 66.7 - - 16.7 - - 16.7
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 57.1 - 14.3 14.3 - - 14.3
Urinorgan C64-68 21 50.0 4.7 2.8 17.0 5.7 2.8 17.0
  Njure C64 11 43.4 3.8 1.9 22.6 9.4 1.9 17.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 11 56.6 5.7 3.8 11.3 1.9 3.8 17.0
Öga C69 1 - - - 33.3 33.3 - 33.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 3 50.0 - 7.1 7.1 7.1 - 28.6
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 100.0 - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 - - 3.7 33.3 25.9 22.2 14.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 24 10.0 - 0.8 56.7 7.5 3.3 21.7
  Hodgkin lymfom C81 1 - - - 50.0 - - 50.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 19.7 - 1.6 31.1 4.9 6.6 36.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 - - - 82.6 13.0 - 4.3
  Leukemi C91-95 4 - - - 90.0 10.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 100.0 - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 - - - 75.0 25.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 61 99.7 - - - - - 0.3
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.