Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 225 40.2 1.7 13.1 19.9 5.4 4.8 14.9
Mun och svalg C00-14 4 55.0 - 5.0 - 5.0 15.0 20.0
  Läpp C00 1 100.0 - - - - - -
  Tunga C02 1 57.1 - - - - 28.6 14.3
  Annan muncancer C03-06 2 44.4 - 11.1 - - 11.1 33.3
  Spottkörtel C07-08 0 - - - - 100.0 - -
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 40 14.0 4.5 8.5 35.5 10.5 8.0 19.0
  Matstrupe C15 1 - - - 40.0 - 20.0 40.0
  Magsäck C16 5 20.8 8.3 4.2 33.3 12.5 4.2 16.7
  Tunntarm C17 0 50.0 - - 50.0 - - -
  Tjocktarm C18 13 19.0 7.9 11.1 27.0 12.7 7.9 14.3
  Ändtarm C19-20 5 12.5 4.2 29.2 16.7 16.7 8.3 12.5
  Anus C21 - - - - - - - -
  Lever C22 2 - - 16.7 50.0 - - 33.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 14.3 7.1 - 35.7 7.1 14.3 21.4
  Bukspottkörtel C25 10 9.8 - - 51.0 7.8 7.8 23.5
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 40.0 20.0 20.0 20.0
Andningsorgan C30-39 11 12.7 5.5 10.9 25.5 21.8 3.6 20.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 10 13.5 5.8 11.5 25.0 23.1 3.8 17.3
  Mediastinum C38 1 - - - 33.3 - - 66.7
Ben C40-41 0 - - - 100.0 - - -
Hudmelanom C43 8 40.0 - 2.5 2.5 - 7.5 47.5
Hud, ej-melanom C44 13 61.9 - - - - - 38.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 46.7 - - 33.3 - 13.3 6.7
Bröst C50 67 51.3 0.6 35.5 5.7 1.5 1.8 3.6
Kvinnliga könsorgan C51-58 22 55.5 0.9 2.7 17.3 4.5 5.5 13.6
  Livmoderhals C53 2 50.0 - - 20.0 - 10.0 20.0
  Livmoderkropp C54 10 67.3 - 1.9 11.5 3.8 - 15.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 50.0 - - - - - 50.0
  Äggstock C56 6 43.3 3.3 - 30.0 3.3 10.0 10.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 43.8 - 12.5 12.5 12.5 12.5 6.3
Urinorgan C64-68 11 53.7 7.4 - 14.8 5.6 1.9 16.7
  Njure C64 6 53.1 9.4 - 21.9 3.1 - 12.5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 4 54.5 4.5 - 4.5 9.1 4.5 22.7
Öga C69 0 100.0 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 9 62.8 - - 7.0 - 2.3 27.9
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - - - - 100.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 - - - 40.4 14.9 27.7 17.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 9.6 - - 68.1 7.4 1.1 13.8
  Hodgkin lymfom C81 0 - - - - - - 100.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 21.4 - - 42.9 7.1 2.4 26.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 - - - 94.7 5.3 - -
  Leukemi C91-95 4 - - - 95.0 5.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 100.0 - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 - - - 60.0 40.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 5 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 3 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 88.9 - - 11.1 - - -
  Basaliom i hud 63 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.