Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 227 747 1162 1616
Mun och svalg C00-14 6 21 31 49
  Läpp C00 3 10 14 26
  Tunga C02 - 2 4 4
  Annan muncancer C03-06 1 3 5 6
  Spottkörtel C07-08 1 2 2 5
  Svalg C01,C09-14 1 4 6 8
Matsmältningsorgan C15-26 40 104 138 206
  Matstrupe C15 3 7 8 8
  Magsäck C16 9 13 16 26
  Tunntarm C17 1 2 2 4
  Tjocktarm C18 10 31 44 76
  Ändtarm C19-20 8 32 46 64
  Anus C21 - 2 3 4
  Lever C22 4 8 9 12
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 1 1 1
  Bukspottkörtel C25 5 8 8 10
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 1 1
Andningsorgan C30-39 16 42 52 66
  Näsa, bihåla C30-31 - 2 3 4
  Struphuvud C32 1 6 11 16
  Lunga, luftstrupe C33-34 15 33 37 44
  Mediastinum C38 - 1 1 2
Ben C40-41 - - - 6
Hudmelanom C43 10 28 50 86
Hud, ej-melanom C44 15 62 88 107
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 1
Bindvävnad C48-49 1 1 3 8
Bröst C50 - 1 3 4
Manliga könsorgan C60-63 91 319 533 651
  Prostata C61 89 308 518 620
  Testikel C62 1 5 8 21
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 6 7 10
Urinorgan C64-68 16 61 103 160
  Njure C64 5 27 34 49
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 11 34 69 111
Öga C69 - 1 4 6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7 18 28 49
Sköldkörtel C73 3 13 19 37
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 7 7 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 18 67 101 165
  Hodgkin lymfom C81 1 5 8 25
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 10 35 53 82
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 2 2 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 8 9 11
  Leukemi C91-95 3 13 21 36
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 2 3 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 5 5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 76 272 429 648
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.