Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 171 768 1243 2199
Mun och svalg C00-14 4 12 19 35
  Läpp C00 1 3 5 8
  Tunga C02 1 5 9 13
  Annan muncancer C03-06 2 4 5 9
  Spottkörtel C07-08 - - - 4
  Svalg C01,C09-14 - - - 1
Matsmältningsorgan C15-26 23 81 133 229
  Matstrupe C15 1 2 2 3
  Magsäck C16 2 8 15 27
  Tunntarm C17 - 1 3 8
  Tjocktarm C18 13 38 68 114
  Ändtarm C19-20 2 18 29 56
  Anus C21 - - 1 3
  Lever C22 1 2 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 4 4 5
  Bukspottkörtel C25 1 7 7 9
  Andra matsmältningsorgan C26 - 1 1 1
Andningsorgan C30-39 5 13 18 29
  Näsa, bihåla C30-31 - - - -
  Struphuvud C32 - - - 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 12 17 26
  Mediastinum C38 - 1 1 1
Ben C40-41 - 1 1 6
Hudmelanom C43 5 30 44 108
Hud, ej-melanom C44 12 46 68 79
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 10 14 23
Bröst C50 66 305 504 850
Kvinnliga könsorgan C51-58 22 91 152 299
  Livmoderhals C53 1 9 16 38
  Livmoderkropp C54 10 48 87 169
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 5
  Äggstock C56 6 22 33 66
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 12 16 21
Urinorgan C64-68 10 36 62 93
  Njure C64 5 25 38 56
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 5 11 24 37
Öga C69 - 1 2 6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 27 47 98
Sköldkörtel C73 6 40 68 164
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 11 13 17
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11 63 97 161
  Hodgkin lymfom C81 - 2 8 18
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 30 47 78
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 15 18 20
  Leukemi C91-95 - 10 17 37
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 3 3 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 3 4 5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 7 23 37 68
  Förstadier till cancer i livmoderhals - 16 78 219
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 8 17 47
  Basaliom i hud 54 289 472 781
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.