Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 240 787 1197 1723
Mun och svalg C00-14 5 20 31 45
  Läpp C00 2 7 9 17
  Tunga C02 - 4 8 8
  Annan muncancer C03-06 1 3 5 6
  Spottkörtel C07-08 1 2 2 4
  Svalg C01,C09-14 1 5 7 10
Matsmältningsorgan C15-26 43 111 152 223
  Matstrupe C15 3 7 8 8
  Magsäck C16 10 13 18 26
  Tunntarm C17 1 2 2 4
  Tjocktarm C18 10 33 48 86
  Ändtarm C19-20 11 34 48 62
  Anus C21 - 4 5 6
  Lever C22 3 8 13 19
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 1 1 1
  Bukspottkörtel C25 5 9 9 11
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 1 1
Andningsorgan C30-39 15 44 55 74
  Näsa, bihåla C30-31 - 2 3 7
  Struphuvud C32 1 6 11 17
  Lunga, luftstrupe C33-34 14 31 35 44
  Mediastinum C38 - 5 5 6
Ben C40-41 - - - 9
Hudmelanom C43 11 35 59 100
Hud, ej-melanom C44 12 50 75 90
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 3
Bindvävnad C48-49 0 0 6 11
Bröst C50 - 1 3 4
Manliga könsorgan C60-63 88 298 480 579
  Prostata C61 84 278 449 524
  Testikel C62 3 11 22 42
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 8 10 13
Urinorgan C64-68 16 60 94 150
  Njure C64 6 32 39 61
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 10 28 55 89
Öga C69 - 1 4 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 19 47 67 104
Sköldkörtel C73 3 19 30 55
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 11 11 20
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 24 88 130 241
  Hodgkin lymfom C81 1 12 20 55
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 46 65 103
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 2 2 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 7 7 9
  Leukemi C91-95 4 16 28 63
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 5 5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 74 248 382 589
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.