Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 189 931 1446 2423
Mun och svalg C00-14 6 13 19 31
  Läpp C00 0 2 2 3
  Tunga C02 5 9 13 15
  Annan muncancer C03-06 1 3 4 8
  Spottkörtel C07-08 - - - 4
  Svalg C01,C09-14 - - - 1
Matsmältningsorgan C15-26 16 75 133 224
  Matstrupe C15 1 1 1 2
  Magsäck C16 2 7 15 28
  Tunntarm C17 - 1 3 8
  Tjocktarm C18 8 30 66 115
  Ändtarm C19-20 1 23 34 54
  Anus C21 - - 1 2
  Lever C22 1 1 1 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 4 4 4
  Bukspottkörtel C25 1 7 7 9
  Andra matsmältningsorgan C26 - 1 1 1
Andningsorgan C30-39 5 19 26 35
  Näsa, bihåla C30-31 - - - -
  Struphuvud C32 - - - 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 17 23 30
  Mediastinum C38 - 3 3 3
Ben C40-41 - 2 2 9
Hudmelanom C43 7 39 50 107
Hud, ej-melanom C44 10 28 40 48
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 17 22 31
Bröst C50 76 366 562 869
Kvinnliga könsorgan C51-58 25 114 181 301
  Livmoderhals C53 1 20 30 57
  Livmoderkropp C54 10 46 81 131
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 4
  Äggstock C56 9 39 54 89
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 10 16 20
Urinorgan C64-68 9 34 56 87
  Njure C64 7 26 39 62
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2 8 17 25
Öga C69 - 1 2 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7 39 67 137
Sköldkörtel C73 16 82 131 251
Andra endokrina körtlar C74-75 - 3 3 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 12 13 17
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10 87 138 261
  Hodgkin lymfom C81 - 2 18 43
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 38 56 87
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 14 18 23
  Leukemi C91-95 - 27 40 101
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 4 4 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 3 3 5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 8 28 44 75
  Förstadier till cancer i livmoderhals - 53 224 508
  Borderlinetumör i äggstock D39 7 17 32 62
  Basaliom i hud 45 222 352 552
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.