Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 82 90 105 118 129 142 168 199 193 201 218
Mun och svalg C00-14 2 3 3 3 4 5 3 3 5 7 5
  Läpp C00 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1
  Tunga C02 0 0 - 0 0 1 0 0 1 - 1
  Annan muncancer C03-06 0 0 - 0 0 - 1 0 1 2 1
  Spottkörtel C07-08 - 0 0 0 1 0 - 1 0 - 1
  Svalg C01,C09-14 - 0 1 0 1 1 0 0 1 3 1
Matsmältningsorgan C15-26 25 25 27 28 29 28 30 30 41 33 46
  Matstrupe C15 1 2 2 1 1 1 1 2 5 2 3
  Magsäck C16 14 11 8 11 10 7 7 4 5 5 5
  Tunntarm C17 - 0 1 0 1 1 1 - 1 1 -
  Tjocktarm C18 3 2 4 3 5 6 5 8 10 9 15
  Ändtarm C19-20 2 2 5 4 4 4 6 3 7 5 10
  Anus C21 - - 0 0 0 0 - - - - -
  Lever C22 1 2 1 1 1 1 0 3 5 2 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 0 1 1 1 2 2 1 1 - 1
  Bukspottkörtel C25 3 5 5 5 5 5 7 6 7 7 6
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 -
Andningsorgan C30-39 29 31 37 30 25 23 25 30 31 30 28
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 0 - 0 - - 0 0 2 -
  Struphuvud C32 3 1 2 2 1 2 2 2 1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 26 29 35 28 24 21 23 27 29 28 26
  Mediastinum C38 - - - - 0 0 - - 0 - 2
Ben C40-41 - 0 - 1 - 0 0 - - 1 1
Hudmelanom C43 2 1 - 2 3 4 3 5 4 4 10
Hud, ej-melanom C44 1 1 3 4 4 4 6 6 13 15 7
Mesoteliom C45 - - 0 0 0 1 1 1 - 1 -
Autonoma nervsystemet C47 - - 0 - - 0 - - 0 - -
Bindvävnad C48-49 - 0 1 1 1 1 1 1 2 2 -
Bröst C50 - 0 - 0 - - - 0 1 - 1
Manliga könsorgan C60-63 8 8 12 20 32 42 63 82 56 65 79
  Prostata C61 7 7 11 19 30 41 62 81 54 63 76
  Testikel C62 1 0 0 1 1 1 1 0 1 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 1 - 0 0 - - 0 1 2 3
Urinorgan C64-68 4 6 6 10 13 16 17 19 16 15 16
  Njure C64 1 1 2 5 6 5 5 6 4 6 6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 4 4 5 7 11 11 13 12 9 10
Öga C69 0 0 1 0 0 - 0 1 - - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 2 3 4 2 4 3 3 5 3 3
Sköldkörtel C73 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 2 0 2 3 1 4 4 2 3 1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5 10 9 12 11 11 13 15 16 20 18
  Hodgkin lymfom C81 1 2 1 1 1 1 - 1 1 2 2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 2 4 3 4 4 6 5 7 4 4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 0 - 0 - - 0 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 0 1 1 2 3 3 2 6 5
  Leukemi C91-95 1 3 4 6 4 3 4 5 4 7 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0 0 1 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1 0 0 1 1 - 0 0 - 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 4 8 10 19 22 27 26 28 46 46 50
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.