Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 64 68 75 70 69 74 75 85 89 88 93
Mun och svalg C00-14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 4 -
  Läpp C00 0 - - - 0 - 0 0 - - -
  Tunga C02 0 - - - 0 - - 0 - 1 -
  Annan muncancer C03-06 - 0 - 0 - - - 1 0 1 -
  Spottkörtel C07-08 - - 0 - 0 - 0 0 - - -
  Svalg C01,C09-14 - 0 1 0 1 1 - 0 1 2 -
Matsmältningsorgan C15-26 23 22 22 19 20 21 19 23 27 17 31
  Matstrupe C15 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4
  Magsäck C16 13 11 8 7 8 5 5 4 3 2 5
  Tunntarm C17 - 0 0 0 0 1 1 - 0 2 -
  Tjocktarm C18 2 1 3 1 3 3 3 3 5 3 6
  Ändtarm C19-20 1 1 2 3 2 3 2 3 1 1 4
  Anus C21 - - 0 0 - - - - - - -
  Lever C22 1 2 1 1 1 1 0 2 4 1 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 0 1 1 0 2 1 1 2 - 1
  Bukspottkörtel C25 4 5 5 5 4 5 5 6 8 5 5
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
Andningsorgan C30-39 24 26 32 26 23 21 21 24 30 22 20
  Näsa, bihåla C30-31 - 0 0 - 0 - - - 0 1 -
  Struphuvud C32 1 1 1 1 0 1 0 1 1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 23 25 31 26 22 20 21 23 29 21 20
  Mediastinum C38 - - - - 0 0 0 - 0 - -
Ben C40-41 0 - - 0 - - - - - - -
Hudmelanom C43 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1
Hud, ej-melanom C44 0 0 - 0 - 0 0 0 0 1 -
Mesoteliom C45 - - 0 - 0 0 1 1 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 - 0 0 0 1 0 0 - 1 - 1
Bröst C50 - - 0 0 - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 4 5 6 7 9 11 12 13 12 20 14
  Prostata C61 4 5 6 7 9 11 12 13 12 19 14
  Testikel C62 0 0 0 - 0 - 1 - 0 1 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 0 - 0 - - - - - - -
Urinorgan C64-68 2 3 2 4 5 5 7 8 6 4 4
  Njure C64 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 2 1 1 2 3 4 5 3 2 2
Öga C69 - - 0 - 0 0 - 0 0 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3
Sköldkörtel C73 0 - 0 0 0 0 - - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 0 - 0 - 0 0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 2 1 2 2 1 4 3 1 4 1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 3 5 7 7 4 8 7 7 7 9 17
  Hodgkin lymfom C81 0 1 1 1 0 0 0 - - 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - 0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 0 1 0 2 1 2 2 3 3
  Leukemi C91-95 1 2 3 4 3 2 2 2 3 2 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - 0 2 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 0 0 1 - 0 0 - 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - 0 - - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.