Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 56 75 84 106 113 127 138 154 164 190 190
Mun och svalg C00-14 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1
  Läpp C00 1 0 1 0 0 1 0 - - - -
  Tunga C02 0 1 - 1 1 1 0 0 1 - 1
  Annan muncancer C03-06 - 0 - - - 0 1 1 1 - -
  Spottkörtel C07-08 0 - 1 - - 0 1 - 1 - -
  Svalg C01,C09-14 - 0 0 0 1 - 1 0 1 1 -
Matsmältningsorgan C15-26 18 23 24 29 27 30 31 31 32 38 46
  Matstrupe C15 2 1 0 1 1 1 1 2 2 - 2
  Magsäck C16 8 9 7 5 7 5 3 7 2 4 1
  Tunntarm C17 0 0 - - 0 0 0 0 1 1 1
  Tjocktarm C18 2 4 4 3 6 8 10 9 11 13 18
  Ändtarm C19-20 1 2 4 6 5 5 4 2 3 2 5
  Anus C21 - - 0 1 0 0 - - 1 - 1
  Lever C22 1 0 1 1 1 1 2 1 3 3 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 1 2 3 3 3 3 2 1 1 4
  Bukspottkörtel C25 3 4 4 7 4 6 8 7 7 13 12
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 -
Andningsorgan C30-39 1 5 5 7 5 8 7 10 12 11 16
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 -
  Struphuvud C32 0 0 - 0 0 0 - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 1 4 4 6 4 7 7 9 11 9 14
  Mediastinum C38 - - - - - - - 0 - - 1
Ben C40-41 0 1 - 0 0 - 1 0 1 1 -
Hudmelanom C43 1 1 1 2 4 3 2 4 3 9 4
Hud, ej-melanom C44 1 1 3 3 3 4 3 5 8 10 6
Mesoteliom C45 - 0 - - 1 0 - 1 0 1 -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 - - - 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Bröst C50 11 14 15 22 30 30 38 43 47 62 68
Kvinnliga könsorgan C51-58 12 12 13 15 14 15 18 23 20 18 19
  Livmoderhals C53 5 3 2 3 2 2 2 2 3 - -
  Livmoderkropp C54 3 3 6 6 6 4 8 12 10 8 10
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 - 0 0 - 0 - 1 1
  Äggstock C56 3 4 3 5 5 9 7 6 5 5 5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0 1 1 1 1 0 2 3 2 4 3
Urinorgan C64-68 3 3 4 5 7 6 5 7 10 10 7
  Njure C64 2 1 2 2 3 3 3 4 5 5 4
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 0 2 1 2 3 3 2 3 6 5 3
Öga C69 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1 2 4 4 4 6 5 6 5 7 4
Sköldkörtel C73 1 1 3 4 4 4 5 3 3 1 2
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 0 0 0 1 - 0 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 3 2 2 2 6 5 5 4 7 4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 3 7 7 10 10 13 13 13 13 13 12
  Hodgkin lymfom C81 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 2 2 4 3 7 6 6 6 3 7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - 0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 0 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1
  Leukemi C91-95 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0 - 1 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 - 1 1 1 1 2 0 1 1 -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3
  Förstadier till cancer i livmoderhals 4 2 2 3 10 11 9 9 13 15 16
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 - 0 0 1 0 1 2 2 3 5
  Basaliom i hud 7 9 13 20 24 26 29 36 43 42 45
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.