Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 36 48 46 52 54 62 65 66 69 75 79
Mun och svalg C00-14 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1
  Läpp C00 0 - - - - - - - - - -
  Tunga C02 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 -
  Annan muncancer C03-06 - - 0 - - - 0 - 1 - 1
  Spottkörtel C07-08 - - 0 - - 0 0 0 - - -
  Svalg C01,C09-14 - 0 - 0 - 0 - 0 1 - -
Matsmältningsorgan C15-26 15 20 20 20 17 21 22 21 22 16 25
  Matstrupe C15 2 2 0 1 1 1 1 2 2 1 -
  Magsäck C16 6 7 8 3 4 5 2 4 2 2 2
  Tunntarm C17 0 0 - - - 0 0 - 0 - -
  Tjocktarm C18 1 3 3 2 2 3 5 3 5 1 6
  Ändtarm C19-20 1 1 2 2 2 2 2 1 1 - 2
  Anus C21 - - - 0 0 0 - - 0 - -
  Lever C22 1 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 1 2 3 2 3 3 2 1 1 -
  Bukspottkörtel C25 3 4 3 6 4 5 7 8 7 10 14
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1 - 0 1 1 0 - -
Andningsorgan C30-39 1 4 3 6 5 6 5 8 9 10 13
  Näsa, bihåla C30-31 0 - 0 0 0 - - - 0 - -
  Struphuvud C32 - - - 0 0 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 1 4 3 6 5 6 5 8 9 10 12
  Mediastinum C38 - - - - - - - 0 - - 1
Ben C40-41 0 0 0 - - 0 0 - 0 1 -
Hudmelanom C43 1 1 0 0 0 0 1 - 1 1 1
Hud, ej-melanom C44 - 0 - - - - 0 0 0 - -
Mesoteliom C45 - 0 - - 1 0 - 0 0 1 -
Autonoma nervsystemet C47 0 - 0 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 0 0 1 0 0 - 0 - 2 1 2
Bröst C50 5 6 4 6 8 11 9 10 11 10 14
Kvinnliga könsorgan C51-58 5 7 6 6 7 5 9 8 5 14 7
  Livmoderhals C53 3 2 1 2 1 1 0 1 0 - 3
  Livmoderkropp C54 0 0 2 1 1 1 2 2 2 5 2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0 0 0 - - - 0 - 1 -
  Äggstock C56 1 3 3 2 4 3 6 4 2 5 1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0 1 0 1 1 0 1 1 1 3 1
Urinorgan C64-68 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1
  Njure C64 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 -
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Öga C69 - - 0 - - - 0 0 - 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0 1 2 1 2 3 2 2 2 3 1
Sköldkörtel C73 0 0 1 1 1 1 - 0 0 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 - - - - 0 - 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 3 1 2 2 5 5 4 4 6 3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 3 3 4 7 8 7 7 7 7 7 11
  Hodgkin lymfom C81 0 0 0 0 0 0 - 0 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 1 1 2 3 3 3 2 3 1 3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3
  Leukemi C91-95 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0 0 1 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 0 0 0 0 - 1 1 1 1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - 1 -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - 1
  Basaliom i hud 0 0 - - - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.