Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 257.1 268.6 286.4 293.9 288.9 290.4 296.6 326.6 275.6 273.7 287.8
Mun och svalg C00-14 4.7 8.8 8.7 8.1 9.6 9.8 4.7 4.9 6.7 10.2 7.2
  Läpp C00 2.9 6.0 4.1 6.4 4.2 5.2 2.2 1.9 1.5 2.1 1.4
  Tunga C02 0.5 0.6 - 0.5 0.9 1.7 0.4 0.9 1.5 - 1.5
  Annan muncancer C03-06 1.3 1.2 - 0.4 0.8 - 1.4 0.8 1.3 3.0 0.9
  Spottkörtel C07-08 - 0.5 0.6 0.4 1.7 0.5 - 0.9 0.3 - 1.4
  Svalg C01,C09-14 - 0.5 4.1 0.4 1.9 2.5 0.7 0.3 2.2 5.1 2.1
Matsmältningsorgan C15-26 80.8 74.1 72.7 67.2 65.5 57.8 53.4 50.4 57.2 45.7 55.4
  Matstrupe C15 3.6 4.5 4.1 2.9 3.3 1.8 2.9 3.9 7.1 2.6 4.3
  Magsäck C16 43.8 34.0 21.9 27.2 23.2 14.7 11.6 7.2 7.2 6.1 7.4
  Tunntarm C17 - 1.1 1.7 0.6 2.9 1.3 2.3 - 1.0 3.4 -
  Tjocktarm C18 10.6 5.3 9.6 7.6 11.2 13.2 9.6 13.7 13.6 13.3 18.7
  Ändtarm C19-20 6.1 5.5 13.1 11.1 9.7 8.3 10.5 5.1 10.8 5.3 10.8
  Anus C21 - - 0.6 0.4 0.3 0.5 - - - - -
  Lever C22 3.1 5.7 3.8 3.5 2.5 2.9 0.3 6.6 6.1 3.0 6.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0.6 1.2 3.8 1.5 1.5 3.2 3.0 2.4 1.7 - 0.7
  Bukspottkörtel C25 10.4 15.1 12.0 11.5 9.7 11.2 12.4 10.4 9.2 9.9 6.8
  Andra matsmältningsorgan C26 2.6 1.7 1.9 1.2 1.3 0.8 0.8 1.1 0.6 2.0 -
Andningsorgan C30-39 90.2 89.8 100.8 74.0 55.7 46.3 42.7 43.6 44.5 41.3 39.4
  Näsa, bihåla C30-31 - 1.7 1.1 - 0.9 - - 0.8 0.7 2.1 -
  Struphuvud C32 7.8 4.0 5.1 4.6 2.7 3.4 2.7 3.6 1.8 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 82.4 83.7 94.6 69.4 51.8 42.2 39.6 39.1 41.7 39.2 32.0
  Mediastinum C38 - - - - 0.3 0.7 - - 0.3 - 7.3
Ben C40-41 - 0.5 - 2.4 - 0.6 0.4 - - 4.3 0.9
Hudmelanom C43 4.7 2.3 - 3.9 7.7 8.3 4.4 8.7 4.7 6.1 16.2
Hud, ej-melanom C44 4.6 3.7 6.8 11.6 7.7 7.9 8.8 9.7 15.6 12.7 6.8
Mesoteliom C45 - - 1.1 0.4 0.6 1.2 1.3 1.2 - 1.4 -
Autonoma nervsystemet C47 - - 0.5 - - 0.4 - - 0.8 - -
Bindvävnad C48-49 - 1.0 1.5 2.6 1.6 2.5 1.5 3.1 3.2 2.0 -
Bröst C50 - 1.2 - 0.8 - - - 0.2 0.6 - 1.5
Manliga könsorgan C60-63 25.8 26.2 32.0 51.2 70.1 82.9 110.1 128.9 78.8 79.6 95.6
  Prostata C61 23.8 22.6 31.0 48.3 67.0 80.7 106.3 127.7 73.9 76.6 92.4
  Testikel C62 2.0 2.0 1.0 2.5 2.5 2.2 3.8 0.7 3.7 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 1.7 - 0.4 0.7 - - 0.4 1.2 3.0 3.3
Urinorgan C64-68 14.3 17.4 18.0 25.4 29.5 31.2 30.5 29.3 19.4 25.4 20.3
  Njure C64 3.6 3.4 6.8 13.0 13.1 10.7 10.2 9.1 5.6 12.4 7.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 10.7 14.0 11.2 12.4 16.4 20.5 20.2 20.2 13.8 13.0 13.0
Öga C69 1.1 0.5 2.1 0.9 0.5 - 0.4 2.2 - - 1.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7.0 5.5 9.2 9.3 4.3 10.1 6.7 7.6 9.9 4.1 7.0
Sköldkörtel C73 0.6 2.8 3.0 2.5 2.0 4.2 0.4 1.5 2.7 2.8 0.7
Andra endokrina körtlar C74-75 0.6 - 1.5 - 1.4 1.1 0.7 0.7 0.4 - 1.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 8.1 7.0 1.1 5.3 5.9 3.4 7.2 5.8 2.7 2.7 1.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14.7 27.8 27.6 28.3 26.8 22.9 23.5 28.7 28.4 35.3 32.6
  Hodgkin lymfom C81 4.0 4.4 3.6 3.3 3.2 2.4 - 2.5 2.9 6.9 6.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4.2 6.6 10.6 5.9 9.3 8.8 11.3 8.3 10.9 7.8 3.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0.6 0.6 0.5 - 0.4 - - 0.2 0.6 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.5 3.8 0.6 2.2 1.7 3.4 4.7 4.8 2.7 8.3 6.6
  Leukemi C91-95 4.0 10.8 11.3 15.3 10.5 6.3 7.0 11.7 10.4 11.7 12.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.6 0.6 0.8 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1.7 0.8 1.1 2.0 1.6 - 0.8 0.5 - 3.6
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 13.9 21.5 27.7 47.2 48.6 54.3 45.8 43.8 61.9 56.9 60.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.