Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 201.6 204.5 207.0 174.4 155.1 147.0 131.8 133.0 118.5 117.6 117.5
Mun och svalg C00-14 1.8 1.7 3.2 1.1 2.8 2.5 0.7 2.0 1.8 5.7 -
  Läpp C00 1.1 - - - 0.7 - 0.3 0.2 - - -
  Tunga C02 0.6 - - - 0.4 - - 0.4 - 1.4 -
  Annan muncancer C03-06 - 1.2 - 0.5 - - - 0.7 0.5 1.6 -
  Spottkörtel C07-08 - - 0.6 - 0.5 - 0.4 0.4 - - -
  Svalg C01,C09-14 - 0.5 2.6 0.6 1.3 2.5 - 0.3 1.4 2.7 -
Matsmältningsorgan C15-26 73.0 65.6 59.4 46.6 46.1 42.2 32.9 36.0 35.2 22.2 39.5
  Matstrupe C15 4.2 2.1 3.7 2.8 2.3 2.5 1.2 4.8 4.3 3.0 5.9
  Magsäck C16 41.0 34.6 20.9 17.7 18.7 10.2 8.8 6.1 4.0 3.6 8.8
  Tunntarm C17 - 0.6 1.0 0.6 0.3 1.1 1.4 - 0.6 2.3 -
  Tjocktarm C18 8.2 3.0 6.6 2.4 7.6 6.7 4.4 3.8 5.8 3.5 6.4
  Ändtarm C19-20 3.7 3.3 4.5 8.1 4.3 5.4 3.6 3.9 2.0 1.4 4.8
  Anus C21 - - 0.6 0.5 - - - - - - -
  Lever C22 3.1 5.3 3.7 2.1 1.7 2.3 0.3 4.1 5.1 0.6 5.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 0.6 3.9 1.5 1.1 3.2 2.4 1.6 2.1 - 0.7
  Bukspottkörtel C25 11.0 14.5 12.6 10.6 9.3 10.0 10.4 10.1 10.8 6.9 6.2
  Andra matsmältningsorgan C26 1.9 1.7 1.9 0.4 0.8 0.8 0.4 1.6 0.5 0.9 1.0
Andningsorgan C30-39 74.6 75.7 87.8 65.0 50.8 41.6 34.7 35.7 41.0 31.5 24.3
  Näsa, bihåla C30-31 - 1.1 0.5 - 1.2 - - - 0.7 0.6 -
  Struphuvud C32 2.9 2.9 2.6 1.6 0.9 2.3 0.3 0.8 0.8 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 71.7 71.2 84.8 63.4 48.3 38.9 34.2 34.5 39.2 30.8 24.3
  Mediastinum C38 - - - - 0.3 0.4 0.3 - 0.3 - -
Ben C40-41 0.6 - - 1.0 - - - - - - -
Hudmelanom C43 1.7 2.8 0.9 0.8 1.1 2.1 1.4 3.5 1.3 1.5 1.4
Hud, ej-melanom C44 1.6 1.1 - 0.9 - 0.4 0.5 0.4 0.4 1.4 -
Mesoteliom C45 - - 1.1 - 1.0 0.8 1.0 1.5 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - 0.4 - - - - -
Bindvävnad C48-49 - 0.5 0.5 1.1 1.1 1.0 0.7 - 0.9 - 0.9
Bröst C50 - - 0.5 0.8 - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 14.5 19.9 17.1 17.0 20.9 21.1 21.7 19.8 14.8 23.9 14.7
  Prostata C61 13.9 17.3 16.6 16.6 20.3 21.1 19.5 19.8 14.1 19.5 14.7
  Testikel C62 0.6 2.0 0.5 - 0.6 - 2.2 - 0.8 4.3 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 0.5 - 0.4 - - - - - - -
Urinorgan C64-68 8.0 11.4 4.7 11.2 11.1 9.2 11.6 13.5 7.1 6.6 6.8
  Njure C64 2.4 3.3 2.3 7.4 6.7 3.9 5.4 5.5 3.7 4.9 4.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 5.6 8.0 2.5 3.9 4.4 5.3 6.2 8.0 3.5 1.7 2.4
Öga C69 - - 0.4 - 0.4 0.3 - 0.4 0.3 5.7 1.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.0 5.5 5.0 5.9 3.8 5.1 6.1 4.3 2.7 4.6 6.4
Sköldkörtel C73 1.2 - 1.2 0.8 1.0 0.3 - - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1.1 - 1.5 - 0.5 - 0.6 0.3 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8.7 5.2 1.5 5.4 5.4 3.4 7.3 4.7 1.7 4.3 0.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9.7 15.1 22.1 16.8 9.0 16.7 12.6 10.9 11.2 10.3 21.1
  Hodgkin lymfom C81 1.0 2.8 2.6 1.5 1.2 0.9 0.5 - - 1.4 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.9 3.4 8.9 3.2 1.1 5.5 5.5 5.3 3.6 1.6 10.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - 0.7 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.0 2.3 0.5 2.2 0.5 3.8 2.6 2.0 2.1 2.5 3.3
  Leukemi C91-95 3.8 6.1 9.6 9.4 5.8 4.7 3.3 3.0 5.0 2.6 7.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - 0.3 2.2 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0.6 0.4 0.5 0.3 1.9 - 0.6 0.1 - 0.7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - 0.6 - - - - - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.