Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 89.7 109.0 90.1 87.7 84.2 87.8 87.2 77.8 74.5 74.3 80.9
Mun och svalg C00-14 1.4 1.2 1.1 1.0 0.1 0.7 1.2 1.8 2.6 0.4 0.4
  Läpp C00 0.5 - - - - - - - - - -
  Tunga C02 1.0 0.8 - 0.2 0.1 0.4 0.5 0.8 0.2 0.4 -
  Annan muncancer C03-06 - - 0.3 - - - 0.6 - 1.0 - 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - 0.8 - - 0.1 0.1 0.2 - - -
  Svalg C01,C09-14 - 0.4 - 0.8 - 0.1 - 0.7 1.5 - -
Matsmältningsorgan C15-26 36.3 43.9 36.7 31.6 23.4 26.6 28.4 23.3 22.0 16.6 26.5
  Matstrupe C15 4.4 3.5 0.4 0.8 1.0 1.0 1.2 1.6 1.1 0.7 -
  Magsäck C16 15.1 16.4 16.0 5.6 5.4 6.5 4.0 4.7 1.9 2.0 0.8
  Tunntarm C17 0.5 0.3 - - - 0.3 0.2 - 0.7 - -
  Tjocktarm C18 2.3 8.0 4.5 4.1 3.2 4.3 5.8 2.8 4.6 1.5 6.0
  Ändtarm C19-20 2.6 2.4 3.0 2.7 3.1 2.6 3.0 1.0 1.7 - 1.8
  Anus C21 - - - 0.3 0.7 0.2 - - 0.3 - -
  Lever C22 1.5 0.9 1.6 2.3 1.6 1.4 1.6 1.0 3.4 0.7 1.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.0 2.2 3.7 4.9 2.8 4.0 3.6 1.9 1.2 2.1 -
  Bukspottkörtel C25 6.8 9.1 6.1 8.9 5.5 5.8 8.6 9.4 6.7 9.7 16.3
  Andra matsmältningsorgan C26 2.2 1.2 1.4 2.0 - 0.4 0.5 1.1 0.4 - -
Andningsorgan C30-39 2.9 8.1 6.5 9.8 8.0 8.9 6.1 10.1 10.2 9.8 16.2
  Näsa, bihåla C30-31 0.5 - 0.3 0.2 0.3 - - - 0.1 - -
  Struphuvud C32 - - - 0.2 0.4 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 2.4 8.1 6.2 9.4 7.4 8.9 6.1 9.7 10.2 9.8 14.7
  Mediastinum C38 - - - - - - - 0.1 - - 1.5
Ben C40-41 0.5 0.6 0.6 - - 0.2 0.8 - 1.0 0.4 -
Hudmelanom C43 1.7 1.9 0.4 0.7 0.6 0.5 1.5 - 0.7 0.7 0.4
Hud, ej-melanom C44 - 0.4 - - - - 0.1 0.1 0.1 - -
Mesoteliom C45 - 0.6 - - 1.2 0.4 - 0.2 0.2 0.4 -
Autonoma nervsystemet C47 0.8 - 1.1 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 0.9 0.5 2.1 0.3 0.6 - 1.0 - 3.2 1.5 1.9
Bröst C50 11.4 13.9 8.6 12.6 15.2 20.0 13.2 13.7 13.9 9.9 14.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 12.2 15.9 11.7 10.2 11.5 6.6 11.3 8.9 6.1 15.8 7.3
  Livmoderhals C53 7.9 4.0 0.8 3.7 1.1 1.4 0.7 1.5 0.6 - 3.5
  Livmoderkropp C54 0.5 0.9 3.4 1.2 2.1 1.3 2.2 1.7 2.2 4.0 1.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 1.0 0.5 0.4 - - - 0.1 - 0.4 -
  Äggstock C56 2.9 8.3 6.3 3.9 6.4 3.5 7.5 4.2 2.5 6.0 0.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0.9 1.7 0.6 1.0 1.9 0.4 0.8 1.4 0.9 5.5 1.2
Urinorgan C64-68 6.0 3.1 3.0 3.3 4.1 3.2 3.9 3.8 1.7 2.8 0.7
  Njure C64 5.2 2.0 2.2 2.7 2.8 2.0 1.8 2.3 1.1 1.6 -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.8 1.0 0.8 0.7 1.4 1.1 2.0 1.5 0.7 1.2 0.7
Öga C69 - - 0.4 - - - 0.4 0.1 - 0.4 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.5 3.4 4.0 2.5 3.6 5.1 2.9 2.8 2.5 6.9 0.4
Sköldkörtel C73 1.1 0.4 2.1 1.3 0.6 0.7 - 0.1 0.1 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0.6 - - - - 0.4 - 0.5 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6.2 6.5 2.7 2.9 2.6 5.9 5.7 3.3 2.7 3.6 1.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 7.8 8.2 9.0 11.4 12.6 9.0 10.4 9.5 6.6 4.8 10.8
  Hodgkin lymfom C81 0.6 0.6 0.6 0.5 0.2 0.5 - 0.8 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.0 1.5 2.6 3.0 4.5 3.5 2.9 2.7 2.7 0.4 2.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0.1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.4 3.4 1.1 1.8 3.0 1.4 1.4 1.4 1.8 0.8 2.1
  Leukemi C91-95 3.9 2.8 4.2 5.5 4.4 2.9 5.9 3.4 1.4 2.8 2.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.2 0.1 0.4 0.4 2.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 0.5 0.5 0.5 0.8 - 1.0 0.3 0.4 1.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - 0.7 -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - 0.4
  Basaliom i hud 0.4 0.5 - - - - - - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.