Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 23.3 34.6 11.0 19.6 22.9 50.4 127.8 106.8 79.5 414.0 459.6 746.6 1029 1056 1362 1539 1637 1954 244.8
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 13.3 - 9.4 - 7.5 15.6 32.7 - 14.0 32.7 53.8 3.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - 21.8 - - 32.7 35.9 1.0
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - 13.3 - - - - 7.8 - - - - 17.9 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - 14.0 - - 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 9.4 - 7.5 7.8 10.9 - - - - 1.5
Matsmältningsorgan C15-26 - - 11.0 - - - 12.8 13.3 - 37.6 73.9 112.0 163.7 206.8 294.5 293.8 523.7 609.5 40.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 7.8 - - 28.0 49.1 35.9 1.0
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - 16.4 - 7.8 - 36.8 - 32.7 71.7 2.4
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 15.6 10.9 - - - - 1.0
  Tjocktarm C18 - - 11.0 - - - 12.8 13.3 - 9.4 24.6 59.7 62.4 65.3 85.9 195.8 212.7 179.3 16.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 9.4 8.2 14.9 7.8 43.5 24.5 - 16.4 89.6 4.2
  Anus C21 - - - - - - - - - 9.4 8.2 - - - 12.3 - - - 1.2
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 7.5 7.8 - 12.3 28.0 32.7 71.7 1.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 8.2 14.9 15.6 21.8 12.3 - 32.7 - 2.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 9.4 8.2 14.9 39.0 65.3 110.4 42.0 147.3 143.4 9.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.9 0.1
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 18.8 24.6 82.1 109.1 65.3 85.9 181.9 98.2 71.7 16.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - 9.4 - - 7.8 - - 14.0 - - 1.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 9.4 16.4 74.7 101.3 65.3 85.9 167.9 98.2 71.7 14.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 7.5 - - - - - - 0.3
Ben C40-41 - 11.5 - - - - - - - - - - - 10.9 - - 16.4 17.9 1.7
Hudmelanom C43 - - - - - - 25.6 - - 9.4 8.2 14.9 7.8 54.4 49.1 56.0 16.4 17.9 6.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - 8.2 14.9 23.4 - 24.5 56.0 180.0 358.6 5.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.4 - 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - 7.5 15.6 10.9 24.5 14.0 16.4 17.9 2.1
Bröst C50 - - - - - - 12.8 13.3 45.4 244.6 238.0 336.0 428.8 272.1 343.6 545.6 196.4 215.1 84.0
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 25.2 12.8 26.7 11.4 65.9 41.0 52.3 116.9 206.8 184.1 125.9 180.0 215.1 31.0
  Livmoderhals C53 - - - - - 25.2 - 26.7 - 18.8 - 7.5 - 21.8 36.8 - - - 6.4
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - 28.2 24.6 29.9 70.2 119.7 73.6 69.9 65.5 125.5 13.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.4 17.9 0.2
  Äggstock C56 - - - - - - 12.8 - - 18.8 16.4 14.9 7.8 65.3 61.4 42.0 65.5 17.9 7.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 11.4 - - - 39.0 - 12.3 14.0 32.7 53.8 3.1
Urinorgan C64-68 11.7 - - - - - - 13.3 - - 8.2 22.4 54.6 76.2 196.3 97.9 98.2 71.7 13.7
  Njure C64 11.7 - - - - - - - - - 8.2 22.4 23.4 32.7 73.6 56.0 49.1 17.9 7.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 13.3 - - - - 31.2 43.5 122.7 42.0 49.1 53.8 6.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - 7.5 - - - - - - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 11.5 - - 11.5 - 25.6 - 11.4 18.8 - 22.4 31.2 21.8 36.8 - 49.1 35.9 9.4
Sköldkörtel C73 - - - - - 12.6 38.3 13.3 - 9.4 16.4 - - 21.8 24.5 - - - 6.6
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - - - 15.6 - 24.5 56.0 49.1 125.5 2.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.7 11.5 - 19.6 11.5 12.6 - 13.3 11.4 - 41.0 67.2 46.8 76.2 73.6 97.9 163.7 143.4 20.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - 9.8 11.5 - - - - - - 14.9 - - - - - - 2.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 12.6 - 13.3 11.4 - 16.4 29.9 15.6 54.4 36.8 28.0 65.5 53.8 8.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 7.5 - 10.9 12.3 - 65.5 17.9 1.3
  Leukemi C91-95 11.7 11.5 - 9.8 - - - - - - - 14.9 31.2 10.9 12.3 56.0 - 17.9 6.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 24.6 - - - 12.3 14.0 - 35.9 1.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - - 32.7 17.9 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 22.7 9.4 - 7.5 39.0 54.4 24.5 - 32.7 - 6.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 160.4 176.5 178.9 106.8 102.3 65.9 8.2 37.3 31.2 10.9 12.3 28.0 - - 58.2
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 9.8 - - - 26.7 11.4 9.4 - 22.4 15.6 - 12.3 - 16.4 53.8 5.8
  Basaliom i hud - - - 9.8 - - 25.6 13.3 22.7 9.4 114.9 126.9 148.1 293.9 417.2 475.6 671.0 681.2 50.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.