Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - 11.0 9.8 11.5 - 12.8 13.3 11.4 75.3 98.5 216.5 335.2 293.9 539.9 741.4 981.9 1309 75.0
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 13.3 - - - - - 21.8 - - 16.4 71.7 1.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.9 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - 13.3 - - - - - - - - 16.4 35.9 1.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - 21.8 - - - - 0.7
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - - 28.2 24.6 52.3 116.9 108.8 171.8 209.8 278.2 412.3 21.9
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 7.8 - - 42.0 32.7 17.9 1.0
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - - - 7.8 - - 28.0 32.7 71.7 1.1
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 7.8 - - - - - 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - - 7.5 39.0 10.9 24.5 56.0 49.1 89.6 3.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 8.2 7.5 - 10.9 24.5 - - 53.8 1.8
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 7.5 - - - - - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - - 9.4 - 14.9 7.8 10.9 12.3 28.0 16.4 35.9 2.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 8.2 - - 10.9 12.3 14.0 - - 1.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 18.8 8.2 14.9 46.8 65.3 98.2 42.0 147.3 143.4 9.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 9.4 8.2 59.7 70.2 65.3 49.1 167.9 147.3 71.7 11.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.4 - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 9.4 8.2 52.3 70.2 65.3 49.1 167.9 130.9 71.7 11.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 7.5 - - - - - - 0.3
Ben C40-41 - - 11.0 - - - - - - - - - - - - - - 35.9 1.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 9.4 - - - - - 14.0 16.4 17.9 0.9
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.9 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.9 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 9.8 - - - - - 9.4 - - 7.8 - 12.3 14.0 16.4 35.9 2.4
Bröst C50 - - - - - - 12.8 - - 18.8 32.8 29.9 70.2 32.7 85.9 139.9 65.5 251.0 13.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - - 11.4 - 16.4 37.3 39.0 21.8 85.9 42.0 147.3 35.9 8.3
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - - - 7.5 - 10.9 24.5 14.0 - - 1.3
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - 8.2 22.4 15.6 - 12.3 - 81.8 - 2.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.4 - 0.1
  Äggstock C56 - - - - - - - - - - 8.2 7.5 15.6 10.9 36.8 28.0 16.4 17.9 2.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 11.4 - - - 7.8 - 12.3 - 32.7 17.9 1.5
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - 7.5 - - 24.5 14.0 49.1 53.8 1.4
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 7.5 - - 12.3 - 32.7 - 0.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - - - 12.3 14.0 16.4 53.8 0.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.9 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - 11.5 - - - - - 8.2 7.5 7.8 - 24.5 14.0 32.7 17.9 2.8
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - - - - - 24.5 83.9 49.1 143.4 2.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - - - - 8.2 22.4 23.4 43.5 61.4 42.0 163.7 107.6 6.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - - 14.9 - 10.9 12.3 14.0 49.1 17.9 1.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - - 32.7 24.5 - 65.5 35.9 2.0
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - - - 7.5 23.4 - 12.3 14.0 16.4 - 1.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 8.2 - - - - 14.0 - 35.9 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 12.3 - 32.7 17.9 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - 14.0 - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.9 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.