Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 202 89.3 4.9 2.8 1.7 1.4
Mun och svalg C00-14 5 96.3 3.7 - - -
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 0 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 2 87.5 12.5 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 39 88.8 2.5 4.1 3.0 1.5
  Matstrupe C15 5 95.7 - 4.3 - -
  Magsäck C16 5 100.0 - - - -
  Tunntarm C17 1 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 11 92.6 1.9 5.6 - -
  Ändtarm C19-20 7 100.0 - - - -
  Anus C21 - - - - - -
  Lever C22 4 100.0 - - - -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 80.0 - - - 20.0
  Bukspottkörtel C25 6 48.3 13.8 13.8 17.2 6.9
  Andra matsmältningsorgan C26 1 66.7 - - 33.3 -
Andningsorgan C30-39 31 63.4 22.9 7.2 3.9 2.6
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 1 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 29 61.6 24.0 7.5 4.1 2.7
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 6 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 13 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 100.0 - - - -
Bröst C50 1 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 63 99.1 - - 0.6 0.3
  Prostata C61 61 99.0 - - 0.7 0.3
  Testikel C62 1 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 15 90.5 1.4 2.7 4.1 1.4
  Njure C64 5 85.2 - 7.4 3.7 3.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 9 93.6 2.1 - 4.3 -
Öga C69 0 - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 95.2 - 4.8 - -
Sköldkörtel C73 1 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 50.0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 45.5 9.1 36.4 - 9.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 18 89.0 5.5 2.2 - 3.3
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 70.6 5.9 11.8 - 11.8
  Leukemi C91-95 5 85.2 14.8 - - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 100.0 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 66.7 - - - 33.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 48 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.