Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 180 88.6 4.6 2.6 1.9 2.3
Mun och svalg C00-14 3 100.0 - - - -
  Läpp C00 - - - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 0 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 36 79.1 8.2 4.4 4.4 3.8
  Matstrupe C15 2 100.0 - - - -
  Magsäck C16 2 91.7 8.3 - - -
  Tunntarm C17 1 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 15 100.0 - - - -
  Ändtarm C19-20 3 100.0 - - - -
  Anus C21 1 66.7 33.3 - - -
  Lever C22 2 45.5 36.4 9.1 9.1 -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 60.0 - 10.0 20.0 10.0
  Bukspottkörtel C25 9 43.2 20.5 13.6 9.1 13.6
  Andra matsmältningsorgan C26 0 - - - 100.0 -
Andningsorgan C30-39 13 69.7 19.7 4.5 3.0 3.0
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 12 67.2 21.3 4.9 3.3 3.3
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - -
Ben C40-41 1 75.0 - 25.0 - -
Hudmelanom C43 4 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 9 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 2 100.0 - - - -
Bröst C50 55 98.6 0.4 0.4 0.4 0.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 21 98.1 - - 1.9 -
  Livmoderhals C53 2 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 10 100.0 - - - -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - 100.0 -
  Äggstock C56 5 100.0 - - - -
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 11 96.2 1.9 1.9 - -
  Njure C64 5 96.0 4.0 - - -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 6 96.4 - 3.6 - -
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 83.3 - 4.2 4.2 8.3
Sköldkörtel C73 2 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 22.2 33.3 22.2 11.1 11.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 74.2 7.6 6.1 1.5 10.6
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 37.5 12.5 37.5 - 12.5
  Leukemi C91-95 3 68.8 12.5 6.3 - 12.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 28.6 28.6 - 14.3 28.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 33.3 - - - 66.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 4 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 16 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 86.7 - - - 13.3
  Basaliom i hud 46 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.