Prostata 76 34.9 92.4
Lunga, luftstrupe 26 11.9 32.0
Tjocktarm 15 6.9 18.7
Ändtarm 10 4.6 10.8
Urinblåsa och urinvägar3 10 4.6 13.0
Hudmelanom 10 4.6 16.2
Hud, ej-melanom2 7 3.2 6.8
Lever 6 2.8 6.8
Bukspottkörtel 6 2.8 6.8
Njure 6 2.8 7.4
Alla cancerformer2 218 100.0 287.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.