Lunga, luftstrupe 20 21.5 24.3
Prostata 14 15.1 14.7
Non-Hodgkin lymfom 8 8.6 10.3
Tjocktarm 6 6.5 6.4
Magsäck 5 5.4 8.8
Lever 5 5.4 5.8
Bukspottkörtel 5 5.4 6.2
Leukemi 5 5.4 7.0
Matstrupe 4 4.3 5.9
Ändtarm 4 4.3 4.8
Alla cancerformer2 93 100.0 117.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.