Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 202 40.9 4.9 5.4 25.9 6.2 2.9 13.9
Mun och svalg C00-14 5 40.7 3.7 18.5 14.8 - 7.4 14.8
  Läpp C00 1 71.4 - - - - - 28.6
  Tunga C02 1 80.0 - 20.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 33.3 16.7 - 16.7 - 33.3 -
  Spottkörtel C07-08 0 - - - - - - 100.0
  Svalg C01,C09-14 2 - - 50.0 37.5 - - 12.5
Matsmältningsorgan C15-26 39 19.8 6.6 12.7 34.0 9.6 3.0 14.2
  Matstrupe C15 5 8.7 - 8.7 47.8 8.7 - 26.1
  Magsäck C16 5 4.3 - 17.4 47.8 8.7 8.7 13.0
  Tunntarm C17 1 33.3 - - 66.7 - - -
  Tjocktarm C18 11 25.9 16.7 16.7 20.4 11.1 1.9 7.4
  Ändtarm C19-20 7 31.4 11.4 25.7 11.4 8.6 2.9 8.6
  Anus C21 - - - - - - - -
  Lever C22 4 27.3 - 4.5 40.9 4.5 4.5 18.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 80.0 - - - - - 20.0
  Bukspottkörtel C25 6 - - - 62.1 13.8 3.4 20.7
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 33.3 33.3 - 33.3
Andningsorgan C30-39 31 14.4 1.3 10.5 35.3 8.5 7.8 22.2
  Näsa, bihåla C30-31 0 50.0 - - - - - 50.0
  Struphuvud C32 1 66.7 - - 33.3 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 29 13.0 1.4 11.0 35.6 8.2 8.2 22.6
  Mediastinum C38 0 - - - 50.0 50.0 - -
Ben C40-41 0 - - - 50.0 - - 50.0
Hudmelanom C43 6 25.0 - 10.7 3.6 7.1 3.6 50.0
Hud, ej-melanom C44 13 88.1 - - - - - 11.9
Mesoteliom C45 0 - - - 100.0 - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 57.1 - - 28.6 14.3 - -
Bröst C50 1 75.0 - 25.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 63 60.4 9.5 0.6 16.8 4.7 0.3 7.6
  Prostata C61 61 60.5 9.5 - 17.1 4.9 - 7.9
  Testikel C62 1 33.3 - - 33.3 - 33.3 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 66.7 11.1 22.2 - - - -
Urinorgan C64-68 15 64.9 4.1 1.4 17.6 1.4 1.4 9.5
  Njure C64 5 37.0 11.1 3.7 22.2 3.7 3.7 18.5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 9 80.9 - - 14.9 - - 4.3
Öga C69 0 - - - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 1 50.0 - - - - 16.7 33.3
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 - - - - - 50.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 - - - 45.5 27.3 9.1 18.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 18 3.3 - 1.1 65.9 9.9 4.4 15.4
  Hodgkin lymfom C81 1 - - 14.3 - - - 85.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 9.1 - - 54.5 3.0 9.1 24.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 - - - 70.6 23.5 5.9 -
  Leukemi C91-95 5 - - - 88.9 11.1 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 100.0 - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 - - - 66.7 33.3 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 48 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.