Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 180 40.6 2.6 14.1 21.2 5.3 4.3 11.8
Mun och svalg C00-14 3 28.6 7.1 21.4 7.1 - 14.3 21.4
  Läpp C00 - - - - - - - -
  Tunga C02 1 33.3 16.7 16.7 - - - 33.3
  Annan muncancer C03-06 1 33.3 - - - - 33.3 33.3
  Spottkörtel C07-08 0 - - 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 25.0 - 25.0 25.0 - 25.0 -
Matsmältningsorgan C15-26 36 15.9 7.7 9.9 29.1 10.4 9.3 17.6
  Matstrupe C15 2 25.0 - 12.5 50.0 - 12.5 -
  Magsäck C16 2 16.7 - - 50.0 8.3 - 25.0
  Tunntarm C17 1 - - 33.3 - - 66.7 -
  Tjocktarm C18 15 15.1 16.4 20.5 28.8 6.8 2.7 9.6
  Ändtarm C19-20 3 29.4 5.9 5.9 29.4 - 11.8 17.6
  Anus C21 1 - - - 33.3 - 66.7 -
  Lever C22 2 18.2 - - 36.4 9.1 18.2 18.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 30.0 10.0 - 10.0 10.0 - 40.0
  Bukspottkörtel C25 9 9.1 - - 25.0 25.0 13.6 27.3
  Andra matsmältningsorgan C26 0 - - - - - - 100.0
Andningsorgan C30-39 13 18.2 - 7.6 33.3 15.2 3.0 22.7
  Näsa, bihåla C30-31 1 33.3 - - 33.3 - - 33.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 12 16.4 - 8.2 34.4 16.4 3.3 21.3
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 1 25.0 - - 50.0 - - 25.0
Hudmelanom C43 4 45.5 - 4.5 4.5 - 4.5 40.9
Hud, ej-melanom C44 9 81.4 - - - - - 18.6
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 2 22.2 11.1 - 44.4 - 11.1 11.1
Bröst C50 55 53.1 0.4 33.9 6.1 1.1 0.4 5.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 21 49.1 - 1.9 30.2 2.8 7.5 8.5
  Livmoderhals C53 2 41.7 - - 25.0 - 8.3 25.0
  Livmoderkropp C54 10 71.2 - 1.9 13.5 1.9 7.7 3.8
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - - - - 100.0
  Äggstock C56 5 18.5 - - 66.7 7.4 7.4 -
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 38.5 - 7.7 30.8 - 7.7 15.4
Urinorgan C64-68 11 60.4 9.4 5.7 13.2 7.5 - 3.8
  Njure C64 5 48.0 16.0 8.0 16.0 8.0 - 4.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 6 71.4 3.6 3.6 10.7 7.1 - 3.6
Öga C69 0 - 100.0 - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 95.8 - - - - - 4.2
Sköldkörtel C73 2 75.0 - - 8.3 - 8.3 8.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 - - - 44.4 27.8 16.7 11.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 12.1 - 1.5 63.6 6.1 4.5 12.1
  Hodgkin lymfom C81 1 - - - 50.0 - - 50.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 28.6 - 3.6 39.3 - 10.7 17.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 - - - 87.5 12.5 - -
  Leukemi C91-95 3 - - - 87.5 12.5 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 71.4 14.3 - 14.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 - - - 100.0 - - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 4 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 16 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 73.3 6.7 6.7 - - - 13.3
  Basaliom i hud 46 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.