Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 169 604 992 1485
Mun och svalg C00-14 5 20 25 46
  Läpp C00 1 7 10 17
  Tunga C02 1 5 5 8
  Annan muncancer C03-06 1 2 2 4
  Spottkörtel C07-08 1 1 3 8
  Svalg C01,C09-14 1 5 5 9
Matsmältningsorgan C15-26 27 85 121 175
  Matstrupe C15 1 4 5 5
  Magsäck C16 2 10 15 25
  Tunntarm C17 - 2 2 6
  Tjocktarm C18 11 37 56 73
  Ändtarm C19-20 8 24 34 53
  Anus C21 - - - -
  Lever C22 2 3 3 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 3 3 3 5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 14 30 36 49
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 2 2
  Struphuvud C32 - 3 5 13
  Lunga, luftstrupe C33-34 12 24 27 32
  Mediastinum C38 2 2 2 2
Ben C40-41 1 2 2 6
Hudmelanom C43 10 25 38 62
Hud, ej-melanom C44 6 51 74 93
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 1 1 2
Bindvävnad C48-49 - 5 10 18
Bröst C50 1 4 4 5
Manliga könsorgan C60-63 74 262 482 688
  Prostata C61 72 253 472 661
  Testikel C62 - 2 3 19
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 7 7 8
Urinorgan C64-68 13 42 75 133
  Njure C64 4 11 16 42
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 9 31 59 91
Öga C69 - - 1 5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 11 19 36
Sköldkörtel C73 1 6 9 24
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 3 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 1 1 2 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12 56 89 130
  Hodgkin lymfom C81 2 7 13 20
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 20 33 51
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 9 11 13
  Leukemi C91-95 4 17 28 42
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 2 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 49 203 320 478
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.