Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 149 603 983 1794
Mun och svalg C00-14 1 7 10 18
  Läpp C00 - - - 2
  Tunga C02 1 3 4 6
  Annan muncancer C03-06 - 1 1 3
  Spottkörtel C07-08 - 1 3 4
  Svalg C01,C09-14 - 2 2 3
Matsmältningsorgan C15-26 28 88 121 205
  Matstrupe C15 1 1 2 2
  Magsäck C16 - 5 7 23
  Tunntarm C17 1 2 4 6
  Tjocktarm C18 16 53 72 119
  Ändtarm C19-20 4 11 19 35
  Anus C21 1 3 3 3
  Lever C22 1 3 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 7 8 8
  Bukspottkörtel C25 - 2 2 5
  Andra matsmältningsorgan C26 - 1 1 1
Andningsorgan C30-39 5 17 21 30
  Näsa, bihåla C30-31 - 2 2 3
  Struphuvud C32 - - - 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 4 14 18 25
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 - 1 3 10
Hudmelanom C43 4 18 31 58
Hud, ej-melanom C44 5 34 53 70
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2
Bindvävnad C48-49 1 4 6 8
Bröst C50 66 249 418 739
Kvinnliga könsorgan C51-58 19 82 146 274
  Livmoderhals C53 - 10 16 35
  Livmoderkropp C54 10 41 79 148
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 2
  Äggstock C56 5 22 36 72
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 8 14 17
Urinorgan C64-68 7 36 51 80
  Njure C64 4 18 23 40
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 18 28 40
Öga C69 - 1 2 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 13 30 74
Sköldkörtel C73 2 11 26 97
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 1 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 3 5 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 6 39 59 110
  Hodgkin lymfom C81 - 4 5 18
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 20 33 56
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 2 4
  Leukemi C91-95 1 11 16 27
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1 1 3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 3 17 29 50
  Förstadier till cancer i livmoderhals 16 79 122 286
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 13 18 36
  Basaliom i hud 44 214 341 563
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.