Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 198 836 1350 2364
Mun och svalg C00-14 1 9 12 25
  Läpp C00 - - - 1
  Tunga C02 1 3 3 8
  Annan muncancer C03-06 - 1 1 4
  Spottkörtel C07-08 - 0 4 6
  Svalg C01,C09-14 - 4 4 5
Matsmältningsorgan C15-26 30 97 125 222
  Matstrupe C15 0 0 1 1
  Magsäck C16 - 5 8 28
  Tunntarm C17 2 3 5 6
  Tjocktarm C18 16 59 75 133
  Ändtarm C19-20 6 12 18 33
  Anus C21 2 5 5 5
  Lever C22 0 2 2 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 8 8 8
  Bukspottkörtel C25 - 2 2 4
  Andra matsmältningsorgan C26 - 0 0 0
Andningsorgan C30-39 8 24 29 37
  Näsa, bihåla C30-31 - 3 3 4
  Struphuvud C32 - - - 0
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 18 23 30
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 - 1 9 23
Hudmelanom C43 5 26 51 87
Hud, ej-melanom C44 3 22 36 49
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - 9
Bindvävnad C48-49 1 5 10 11
Bröst C50 101 360 601 961
Kvinnliga könsorgan C51-58 20 108 186 315
  Livmoderhals C53 - 25 32 52
  Livmoderkropp C54 12 47 92 148
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 2
  Äggstock C56 5 28 46 95
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 8 16 18
Urinorgan C64-68 8 46 54 83
  Njure C64 4 24 26 47
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4 22 28 36
Öga C69 - 2 4 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 30 66 142
Sköldkörtel C73 5 28 57 167
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 1 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 3 5 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10 74 105 205
  Hodgkin lymfom C81 - 13 17 49
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 32 47 74
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 2 4 6
  Leukemi C91-95 2 24 34 68
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 3 3 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 3 25 44 69
  Förstadier till cancer i livmoderhals 56 287 429 786
  Borderlinetumör i äggstock D39 9 28 38 68
  Basaliom i hud 53 215 324 512
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.