Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 111 100 121 123 126 135 134 146 158 173 148
Mun och svalg C00-14 3 1 2 1 1 1 2 3 4 4 3
  Läpp C00 1 - 0 - - 0 0 0 0 - 1
  Tunga C02 - - 0 0 0 - 1 1 1 - -
  Annan muncancer C03-06 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - -
  Spottkörtel C07-08 1 - 0 0 0 0 0 1 1 - -
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 2
Matsmältningsorgan C15-26 40 30 33 34 34 36 37 41 44 60 46
  Matstrupe C15 5 2 4 2 5 4 3 4 4 5 7
  Magsäck C16 21 15 15 12 12 11 9 8 7 12 5
  Tunntarm C17 0 1 - 1 1 0 1 1 0 2 -
  Tjocktarm C18 2 2 3 2 4 5 4 5 8 7 5
  Ändtarm C19-20 3 2 2 3 4 5 5 6 6 8 9
  Anus C21 - - - - 0 - 0 - - 1 -
  Lever C22 2 1 1 3 3 2 3 5 5 4 4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 1 1 2 1 1 2 1 2 5 3
  Bukspottkörtel C25 5 5 6 7 4 7 10 10 13 16 11
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 2 1 1 0 1 1 - 2
Andningsorgan C30-39 42 38 49 51 47 51 42 44 47 36 33
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 1 1 0 - 1 0 - - 1
  Struphuvud C32 1 2 2 2 1 1 1 1 1 - 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 40 36 46 48 45 50 41 43 46 36 31
  Mediastinum C38 0 - - 0 1 - - 0 0 - -
Ben C40-41 1 0 1 0 - 0 0 0 - - -
Hudmelanom C43 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 2
Hud, ej-melanom C44 0 - 0 0 0 - - 0 1 1 2
Mesoteliom C45 - 0 0 0 - 1 1 1 1 1 2
Autonoma nervsystemet C47 - - 0 0 - - - 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 1 1 1 1 0 1 1 1 1 - 1
Bröst C50 - - - - - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 6 6 10 10 12 16 18 21 24 28 31
  Prostata C61 5 6 9 10 12 15 18 20 24 28 31
  Testikel C62 0 0 0 0 0 0 - 0 - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - 0 - - 0 0 - -
Urinorgan C64-68 2 4 6 6 7 6 9 8 11 16 6
  Njure C64 1 2 2 3 4 3 4 3 5 6 1
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 2 4 3 4 3 5 5 6 10 5
Öga C69 0 - - - - 1 0 0 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 3 2 3 4 3 3 4 4 2 8
Sköldkörtel C73 0 0 0 - 0 0 - 1 0 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 0 0 0 0 0 1 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 5 3 4 6 5 4 4 4 2 5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 8 8 11 10 11 11 13 14 15 18 9
  Hodgkin lymfom C81 1 0 1 0 1 1 0 1 1 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 3 3 2 5 3 5 5 5 9 3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0 0 - 0 0 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 0 2 1 2 3 3 4 4 3
  Leukemi C91-95 4 4 6 5 4 4 4 4 4 4 1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0 1 1 - 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 0 0 1 1 0 0 0 1 -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 0 - 0 - - 0 - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.