Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 87 102 124 147 169 207 218 237 284 302 316
Mun och svalg C00-14 2 1 2 4 2 5 3 4 5 2 12
  Läpp C00 0 0 0 1 1 1 1 1 0 - 2
  Tunga C02 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3
  Annan muncancer C03-06 0 0 0 0 1 1 1 2 1 - 6
  Spottkörtel C07-08 1 0 1 1 - 1 0 1 1 - -
  Svalg C01,C09-14 1 0 0 1 - 1 0 0 1 - 1
Matsmältningsorgan C15-26 28 29 32 34 38 41 43 48 58 76 51
  Matstrupe C15 3 4 1 1 2 1 2 1 3 2 2
  Magsäck C16 11 10 11 10 11 8 8 8 7 6 4
  Tunntarm C17 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 -
  Tjocktarm C18 2 5 5 8 8 11 11 10 18 23 14
  Ändtarm C19-20 3 1 4 4 4 7 6 9 6 14 11
  Anus C21 - - - 0 0 0 1 0 1 - -
  Lever C22 1 1 1 1 2 2 3 2 4 4 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3 3 4 3 3 3 7 5
  Bukspottkörtel C25 5 4 4 4 5 7 9 12 14 15 12
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 2 2 1 1 1 2 1 4 1
Andningsorgan C30-39 6 4 7 9 10 14 15 17 23 28 23
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 0 1 - 0 0 - 0 1 1
  Struphuvud C32 0 - 0 1 1 - 0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 3 6 8 9 14 15 17 23 27 22
  Mediastinum C38 0 - - - 1 0 0 0 0 - -
Ben C40-41 1 1 - 0 1 0 0 0 0 - -
Hudmelanom C43 1 2 2 4 4 4 5 5 6 7 9
Hud, ej-melanom C44 1 1 2 3 3 4 3 6 8 12 13
Mesoteliom C45 - - - - 0 - 0 1 1 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - 1 0 0 0 - 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 - 1 1 2 1 1 2 2 3 4 3
Bröst C50 14 19 26 30 41 49 61 66 85 89 86
Kvinnliga könsorgan C51-58 18 19 22 21 23 26 28 32 33 25 36
  Livmoderhals C53 8 8 6 4 3 2 3 5 3 2 4
  Livmoderkropp C54 4 4 7 9 10 12 11 14 15 13 20
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 - - 1 1 - 0 1 -
  Äggstock C56 4 4 7 8 8 9 11 11 10 5 10
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 2 1 1 2 2 2 3 5 4 2
Urinorgan C64-68 4 5 7 8 10 12 12 13 12 6 14
  Njure C64 2 3 4 6 7 7 7 8 7 4 8
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 2 3 2 4 5 5 5 5 2 6
Öga C69 1 1 0 1 0 1 0 1 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 4 4 7 7 7 9 11 11 13 17
Sköldkörtel C73 1 3 5 4 6 11 8 8 9 7 8
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - 0 0 0 1 0 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 4 4 6 5 8 7 5 6 5 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5 8 11 14 17 22 19 17 26 26 28
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 1 1 1 2 1 1 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 3 2 4 4 8 8 9 14 12 12
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 0 0 0 0 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 2 2 4 3 3 2 3 7 9
  Leukemi C91-95 2 3 6 4 6 7 3 3 6 5 2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 1 2 - 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 1 1 1 3 2 1 1 2 4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 0 0 0 1 1 2 2 14 17 15
  Förstadier till cancer i livmoderhals 6 11 3 7 16 20 17 15 15 11 16
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 1 1 1 0 3 3 4 3 4 1
  Basaliom i hud 9 11 14 18 21 27 37 50 64 66 70
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.