Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 52 58 67 79 81 101 104 104 116 134 135
Mun och svalg C00-14 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 3
  Läpp C00 0 - - - - - - - - - 1
  Tunga C02 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 1
  Annan muncancer C03-06 0 0 1 - - 1 1 0 0 1 -
  Spottkörtel C07-08 0 - 0 - - - - - 1 - 1
  Svalg C01,C09-14 0 0 0 1 0 1 0 0 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 22 23 25 26 26 31 30 32 39 49 40
  Matstrupe C15 2 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1
  Magsäck C16 9 8 9 8 8 6 6 6 4 4 4
  Tunntarm C17 - 0 - 0 0 1 0 0 1 1 -
  Tjocktarm C18 1 2 2 3 4 5 4 5 7 8 8
  Ändtarm C19-20 2 1 2 3 2 3 3 3 3 6 5
  Anus C21 - - - 0 - - 0 0 1 - -
  Lever C22 1 0 1 1 2 2 2 2 4 2 4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3 2 4 2 2 2 6 5
  Bukspottkörtel C25 4 4 5 4 5 6 8 11 14 17 13
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 2 2 1 2 1 1 1 4 -
Andningsorgan C30-39 4 3 5 7 10 13 13 15 20 22 24
  Näsa, bihåla C30-31 - 0 - 0 - - 0 0 - - 1
  Struphuvud C32 0 - - 0 0 1 0 - 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4 3 5 6 9 12 13 15 19 22 23
  Mediastinum C38 0 - - - 0 0 0 0 0 - -
Ben C40-41 0 0 0 - 0 - - - 0 - -
Hudmelanom C43 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 -
Hud, ej-melanom C44 - - - 0 0 - - 0 0 3 -
Mesoteliom C45 - - - - 0 - 0 0 0 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - - 0 - - 0 - - -
Bindvävnad C48-49 - 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Bröst C50 6 7 7 11 10 14 14 14 11 21 16
Kvinnliga könsorgan C51-58 6 8 10 11 12 11 13 12 16 9 15
  Livmoderhals C53 2 3 2 3 3 1 1 2 2 - -
  Livmoderkropp C54 1 1 2 2 3 2 4 2 4 4 3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0 0 - - 0 0 - - - 1
  Äggstock C56 2 3 4 6 5 6 6 7 8 4 10
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 0 1 0 2 2 1 2 2 1 1
Urinorgan C64-68 3 2 4 4 4 5 5 7 5 5 1
  Njure C64 2 2 2 4 3 3 4 5 4 2 1
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 0 2 0 1 2 1 2 1 3 -
Öga C69 - - 0 - 1 0 0 0 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 6
Sköldkörtel C73 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 - - 0 1 - 0 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 3 3 6 4 7 7 6 5 4 5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 3 5 7 9 9 11 13 9 10 10 20
  Hodgkin lymfom C81 1 0 1 1 1 0 0 0 - 1 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 0 1 2 3 2 3 5 4 5 4 12
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 6
  Leukemi C91-95 2 2 4 4 3 4 4 2 2 2 -
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0 0 1 - 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 0 0 0 1 0 - 1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - 1 -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - 0 - - - - 0 - 1 -
  Basaliom i hud - - - - - - - 0 - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.