Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 209.3 178.1 197.9 184.0 164.4 153.6 137.2 129.1 119.8 111.5 92.1
Mun och svalg C00-14 5.5 2.4 3.4 1.6 1.9 1.6 2.0 2.8 3.3 3.1 3.1
  Läpp C00 2.7 - 0.3 - - 0.4 0.2 0.2 0.1 - 0.6
  Tunga C02 - - 0.3 0.3 0.3 - 0.7 1.1 1.0 - -
  Annan muncancer C03-06 0.3 0.7 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4 0.7 - -
  Spottkörtel C07-08 1.2 - 0.3 0.3 0.5 0.2 0.2 0.5 0.8 - -
  Svalg C01,C09-14 1.3 1.7 2.2 0.7 0.8 0.5 0.8 0.6 0.8 3.1 2.5
Matsmältningsorgan C15-26 76.0 54.6 55.1 52.1 45.3 41.7 37.3 36.0 33.1 38.7 27.6
  Matstrupe C15 10.7 4.3 6.1 3.3 6.6 4.4 2.7 3.5 2.8 3.5 3.6
  Magsäck C16 39.0 25.8 23.8 18.5 15.1 12.9 9.4 6.5 5.6 7.4 3.7
  Tunntarm C17 0.7 1.0 - 0.8 0.8 0.5 0.6 0.4 0.1 1.2 -
  Tjocktarm C18 3.9 3.9 5.1 2.8 5.5 6.0 3.5 4.7 5.9 4.1 2.2
  Ändtarm C19-20 5.0 3.9 3.8 4.8 5.2 5.3 5.3 5.7 4.1 5.3 5.3
  Anus C21 - - - - 0.3 - 0.2 - - 0.7 -
  Lever C22 3.9 1.7 2.5 4.3 4.0 2.7 3.2 4.3 3.3 2.8 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0.4 2.2 1.9 3.7 1.2 0.8 1.5 0.9 1.0 2.7 2.0
  Bukspottkörtel C25 9.7 9.1 9.2 10.6 4.5 8.0 10.4 8.9 9.6 10.7 7.5
  Andra matsmältningsorgan C26 2.6 2.8 2.7 3.2 2.2 1.1 0.5 1.1 0.7 - 1.0
Andningsorgan C30-39 78.6 67.7 78.6 75.5 60.6 58.0 42.7 37.4 35.3 23.8 21.6
  Näsa, bihåla C30-31 0.3 0.4 0.8 0.9 0.3 - 0.9 0.2 - - 0.8
  Struphuvud C32 2.7 3.2 3.2 3.0 1.4 1.0 0.8 0.7 0.7 - 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 75.2 64.2 74.6 71.3 57.8 57.0 40.8 36.3 34.4 23.8 20.4
  Mediastinum C38 0.4 - - 0.3 1.1 - - 0.2 0.1 - -
Ben C40-41 0.8 0.6 1.4 0.6 - 0.2 0.8 0.4 - - -
Hudmelanom C43 1.2 1.8 2.4 1.9 1.0 1.4 1.4 1.3 1.6 3.7 1.2
Hud, ej-melanom C44 1.2 - 0.4 0.6 0.4 - - 0.4 1.0 0.4 1.4
Mesoteliom C45 - 0.3 0.4 0.6 - 0.7 0.9 1.1 0.8 0.7 1.6
Autonoma nervsystemet C47 - - 0.6 0.4 - - - 0.4 1.1 - -
Bindvävnad C48-49 1.5 1.9 1.5 1.4 0.5 0.7 1.1 1.2 1.0 - 0.4
Bröst C50 - - - - - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 12.0 11.6 17.0 14.8 16.4 18.0 18.9 17.9 15.5 14.8 16.9
  Prostata C61 11.4 11.3 16.4 14.5 15.9 17.5 18.9 17.3 15.3 14.8 16.9
  Testikel C62 0.6 0.3 0.6 0.3 0.2 0.4 - 0.2 - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - 0.3 - - 0.5 0.2 - -
Urinorgan C64-68 4.6 7.7 9.9 9.2 9.5 7.2 9.6 7.1 7.9 10.3 3.4
  Njure C64 2.5 3.0 3.9 4.9 4.5 3.4 4.7 2.7 3.6 4.1 0.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2.1 4.7 6.0 4.2 4.9 3.8 4.9 4.4 4.2 6.1 2.6
Öga C69 0.4 - - - - 0.8 0.4 0.2 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.1 4.3 3.1 4.4 6.0 3.9 4.1 4.9 4.0 2.1 7.2
Sköldkörtel C73 0.4 0.7 0.7 - 0.3 0.4 - 0.7 0.1 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0.4 0.7 0.8 0.2 0.2 0.5 0.4 0.4 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 9.0 10.7 5.5 5.3 7.7 5.7 4.6 3.7 2.8 0.8 2.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14.7 13.0 17.2 15.2 14.7 12.8 13.0 13.1 12.4 13.1 5.3
  Hodgkin lymfom C81 1.3 0.6 1.9 0.6 0.7 1.0 0.4 1.1 0.8 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4.2 4.4 4.0 3.4 6.2 3.7 4.7 4.5 3.7 7.5 2.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0.3 0.2 - 0.2 0.1 - 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.7 1.3 0.7 3.3 1.5 1.7 3.1 2.7 2.9 2.7 1.4
  Leukemi C91-95 6.4 6.7 10.3 7.3 4.9 5.1 4.3 3.5 4.1 2.2 0.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.2 0.9 0.7 - 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 0.3 0.6 1.2 1.2 0.4 0.2 0.2 0.7 -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0.8 0.7 - 0.3 - - 0.2 - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.