Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 89.2 88.9 87.2 90.1 79.3 88.1 81.8 71.5 76.0 74.1 78.6
Mun och svalg C00-14 2.7 1.5 1.4 1.1 0.2 1.5 0.8 0.6 1.1 0.9 1.4
  Läpp C00 0.6 - - - - - - - - - 0.2
  Tunga C02 0.6 0.6 0.2 0.1 - 0.3 - 0.3 0.3 - 0.4
  Annan muncancer C03-06 0.3 0.2 0.6 - - 0.5 0.7 0.2 0.3 0.9 -
  Spottkörtel C07-08 0.7 - 0.3 - - - - - 0.5 - 0.8
  Svalg C01,C09-14 0.3 0.6 0.3 0.9 0.2 0.6 0.2 0.1 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 37.2 35.5 32.4 27.1 23.2 26.3 22.5 20.9 23.0 25.0 24.8
  Matstrupe C15 3.2 5.4 1.0 1.2 1.6 0.8 1.3 0.7 1.6 0.9 0.2
  Magsäck C16 15.5 11.9 12.0 8.8 7.7 5.7 5.0 3.9 2.9 1.5 2.5
  Tunntarm C17 - 0.3 - 0.3 0.2 0.7 0.1 0.1 0.2 0.3 -
  Tjocktarm C18 2.3 3.9 3.4 2.8 3.1 4.7 3.8 3.4 3.4 3.4 4.0
  Ändtarm C19-20 3.0 1.3 2.2 3.0 1.2 2.2 2.2 1.9 2.2 2.4 2.4
  Anus C21 - - - 0.3 - - 0.2 0.1 0.4 - -
  Lever C22 1.2 0.6 1.7 1.2 2.3 1.9 1.2 1.3 1.9 0.6 2.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.1 2.5 4.0 3.0 2.1 3.5 1.7 1.1 1.2 3.7 4.3
  Bukspottkörtel C25 8.0 6.1 6.1 4.5 4.0 5.4 6.4 7.8 8.6 10.8 9.1
  Andra matsmältningsorgan C26 2.9 3.4 2.1 2.0 1.0 1.4 0.5 0.6 0.7 1.2 -
Andningsorgan C30-39 7.6 4.7 6.2 7.9 10.2 11.6 10.5 10.1 12.3 11.8 14.2
  Näsa, bihåla C30-31 - 0.6 - 0.1 - - 0.1 0.1 - - 0.7
  Struphuvud C32 0.4 - - 0.3 0.2 0.5 0.1 - 0.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 6.9 4.1 6.2 7.3 9.6 10.6 10.1 10.0 12.1 11.8 13.6
  Mediastinum C38 0.4 - - - 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 - -
Ben C40-41 0.5 0.6 0.3 - 0.4 - - - 0.9 - -
Hudmelanom C43 1.8 0.9 1.3 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 -
Hud, ej-melanom C44 - - - 0.2 0.1 - - 0.2 0.1 1.0 -
Mesoteliom C45 - - - - 0.2 - 0.2 0.4 0.3 1.0 1.0
Autonoma nervsystemet C47 - 1.1 - - 0.2 - - 0.2 - - -
Bindvävnad C48-49 - 1.2 1.0 0.7 1.1 0.7 0.8 0.8 1.3 1.3 0.2
Bröst C50 10.9 11.0 9.5 13.8 11.4 13.5 12.9 11.4 8.9 13.9 10.6
Kvinnliga könsorgan C51-58 9.7 12.9 12.5 13.2 12.1 10.2 9.8 8.3 10.7 5.1 7.9
  Livmoderhals C53 4.0 5.2 3.1 3.6 2.7 0.9 0.8 1.1 1.3 - -
  Livmoderkropp C54 1.2 1.6 2.8 1.8 2.7 1.8 2.5 1.5 2.7 1.8 0.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0.3 0.5 - - 0.2 0.2 - - - 0.2
  Äggstock C56 2.8 5.2 4.8 7.5 5.1 5.7 5.6 4.9 5.8 2.4 6.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.7 0.6 1.3 0.4 1.6 1.6 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8
Urinorgan C64-68 5.1 3.4 4.4 4.6 4.3 3.7 3.5 4.5 2.7 2.4 0.4
  Njure C64 3.8 2.9 2.2 4.3 3.5 2.2 2.8 3.1 1.9 1.0 0.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.3 0.5 2.2 0.3 0.8 1.6 0.7 1.4 0.7 1.4 -
Öga C69 - - 0.3 - 0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.3 3.5 2.6 4.2 1.9 2.1 4.6 3.1 4.3 1.9 2.7
Sköldkörtel C73 0.4 0.8 1.0 0.1 0.6 1.5 1.0 0.5 0.1 0.9 0.6
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0.3 - - 0.2 0.7 - 0.2 0.9 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 4.7 4.3 3.9 5.5 3.1 5.5 4.4 3.3 2.4 1.8 2.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5.3 7.2 10.2 10.8 9.2 10.0 9.9 6.2 6.4 6.5 12.4
  Hodgkin lymfom C81 1.0 0.5 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.9 - 2.2 2.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 0.6 1.1 2.6 3.1 2.0 2.5 3.7 2.5 2.5 1.8 6.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.0 2.4 0.9 1.8 2.1 2.2 2.5 1.4 1.3 1.6 2.9
  Leukemi C91-95 2.7 3.3 5.4 4.9 3.8 4.2 3.1 1.1 1.7 0.9 -
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.2 0.2 0.5 - 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 0.5 0.3 0.4 0.6 0.1 - 0.4 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - 0.9 -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - 0.2 - - - - 0.1 - 0.3 -
  Basaliom i hud - - - - - - - 0.1 - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.