Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 13.1 20.5 18.7 25.9 26.7 60.5 57.2 43.1 60.0 182.3 292.9 533.1 1026 1666 2082 2331 3178 2842 257.2
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 17.8 19.8 11.6 12.5 36.9 35.3 29.0 60.0 29.6 5.6
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - 4.2 6.1 - - 30.0 - 0.5
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 3.9 4.2 - 7.1 - - - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 8.9 4.0 3.9 4.2 12.3 14.1 - 15.0 - 1.8
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - 4.4 - 3.9 - - - 19.3 - 29.6 0.8
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 4.4 15.8 - - 18.4 14.1 9.7 15.0 - 2.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - 6.2 - 5.3 - - - 18.0 26.7 55.4 85.0 232.6 356.6 465.8 473.8 839.5 710.6 51.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 11.9 3.9 20.8 18.4 14.1 67.7 45.0 29.6 3.5
  Magsäck C16 - - - - - - - - 6.0 8.9 19.8 11.6 33.2 36.9 84.7 67.7 119.9 59.2 8.0
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 3.9 - 18.4 14.1 9.7 15.0 - 1.2
  Tjocktarm C18 - - 6.2 - - - - - 6.0 4.4 7.9 34.8 74.8 55.3 127.0 77.4 239.9 236.9 13.3
  Ändtarm C19-20 - - - - 5.3 - - - 6.0 4.4 4.0 19.3 41.5 79.9 77.6 96.7 134.9 118.4 9.9
  Anus C21 - - - - - - - - - - 4.0 - - - - - 15.0 - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - 8.3 36.9 21.2 29.0 45.0 59.2 2.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - 12.5 24.6 21.2 9.7 60.0 29.6 2.2
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 8.9 4.0 11.6 41.5 86.1 98.8 116.0 134.9 148.0 10.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 4.0 - - - 7.1 - 30.0 29.6 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - 5.5 - 7.2 - 8.9 59.4 57.9 174.4 202.9 352.8 454.5 434.8 325.7 35.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 4.2 - - - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 7.9 7.7 8.3 18.4 7.1 19.3 15.0 - 2.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 5.5 - 7.2 - 8.9 51.5 50.2 162.0 178.3 345.8 435.2 404.8 325.7 32.7
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - 6.1 - - 15.0 - 0.3
Ben C40-41 - - - - - 5.5 6.4 - - - - 3.9 - - - - - - 1.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 12.0 8.9 11.9 15.5 29.1 36.9 7.1 58.0 45.0 29.6 5.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - 5.3 - - 7.2 - - - 15.5 16.6 30.7 63.5 116.0 224.9 414.5 8.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 8.3 6.1 7.1 9.7 - 29.6 0.9
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - 7.2 - - - - - - - - - - 0.4
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - 6.0 - 4.0 3.9 4.2 6.1 - 19.3 30.0 - 1.4
Bröst C50 - - - - - - - - - 4.4 - - - 6.1 - - - - 0.5
Manliga könsorgan C60-63 6.5 - - 10.3 - 16.5 19.1 7.2 - 26.7 67.3 185.4 315.7 614.9 797.4 667.2 929.5 562.5 78.1
  Prostata C61 - - - - - - - - - 22.2 67.3 181.6 311.5 602.6 790.4 667.2 929.5 562.5 72.4
  Testikel C62 6.5 - - 10.3 - 16.5 19.1 7.2 - 4.4 - - - - - - - - 4.9
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - 3.9 4.2 12.3 7.1 - - - 0.8
Urinorgan C64-68 6.5 - - - - - 6.4 - 12.0 17.8 15.8 57.9 137.1 178.3 134.1 241.8 254.9 296.1 24.7
  Njure C64 6.5 - - - - - - - 6.0 17.8 7.9 34.8 54.0 79.9 56.5 96.7 75.0 88.8 11.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - 6.4 - 6.0 - 7.9 23.2 83.1 98.4 77.6 145.1 179.9 207.3 13.3
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - 9.7 - - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - 6.2 - - 11.0 6.4 14.4 6.0 26.7 15.8 7.7 24.9 30.7 21.2 29.0 15.0 - 8.5
Sköldkörtel C73 - - - - - 5.5 - - - 8.9 4.0 11.6 4.2 6.1 - - - - 2.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - 6.8 - - - - - - - - - - 8.3 - - - - - 1.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 6.0 - 4.0 - 4.2 24.6 14.1 77.4 30.0 118.4 3.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 13.7 6.2 15.5 16.0 16.5 19.1 - - 35.6 35.6 77.3 54.0 129.1 183.5 145.1 314.8 325.7 28.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - 5.2 5.3 11.0 6.4 - - - - 7.7 - 6.1 7.1 9.7 - - 2.9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 5.2 10.7 5.5 12.7 - - 17.8 15.8 27.0 20.8 49.2 112.9 67.7 164.9 148.0 12.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - 4.4 - - - 6.1 - - - - 0.5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 4.0 15.5 12.5 24.6 28.2 9.7 30.0 59.2 3.2
  Leukemi C91-95 - 13.7 6.2 5.2 - - - - - 8.9 15.8 19.3 20.8 24.6 21.2 38.7 75.0 59.2 7.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - 4.4 - 3.9 - 6.1 7.1 9.7 15.0 59.2 1.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 3.9 - 12.3 7.1 9.7 30.0 - 0.9
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - 6.0 31.1 43.5 65.7 141.2 233.6 303.4 551.2 809.5 799.4 39.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.