Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 13.7 - - - 16.5 6.4 28.7 12.0 44.5 138.6 173.8 378.0 608.7 818.6 1412 2249 2872 111.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 8.9 19.8 7.7 8.3 6.1 21.2 - 30.0 88.8 3.4
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.6 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 7.7 8.3 - 7.1 - - - 0.8
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 4.4 4.0 - - - - - - - 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - 59.2 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 4.4 15.8 - - 6.1 14.1 - 30.0 - 1.7
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - 6.0 - 43.5 42.5 141.2 209.1 289.3 367.5 734.6 710.6 32.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 7.9 7.7 16.6 12.3 14.1 67.7 45.0 29.6 3.1
  Magsäck C16 - - - - - - - - 6.0 - 11.9 11.6 29.1 12.3 56.5 19.3 164.9 88.8 5.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - 6.1 - 9.7 15.0 - 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - 7.9 7.7 29.1 18.4 21.2 58.0 119.9 207.3 5.1
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - - 3.9 12.5 55.3 56.5 58.0 104.9 118.4 5.1
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.6 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - 8.3 24.6 28.2 29.0 60.0 29.6 2.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - 8.3 6.1 14.1 9.7 75.0 29.6 1.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 11.9 11.6 37.4 73.8 91.7 116.0 119.9 148.0 9.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 4.0 - - - 7.1 - 30.0 29.6 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 7.2 - 13.3 35.6 57.9 120.5 202.9 268.2 425.5 449.7 325.7 29.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 4.2 - - - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 4.4 - 3.9 - 6.1 - 9.7 - - 0.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 7.2 - 8.9 35.6 54.1 116.3 196.8 268.2 415.8 434.8 325.7 28.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 15.0 - 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - - 3.9 8.3 12.3 21.2 19.3 15.0 - 1.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 4.2 - - 9.7 30.0 59.2 0.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 3.9 4.2 6.1 7.1 9.7 - 29.6 0.9
Autonoma nervsystemet C47 - 6.8 - - - - - 7.2 - - - - - - - - - - 1.1
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - 4.0 - - - - 9.7 30.0 - 0.4
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - - - - 7.9 11.6 20.8 67.6 49.4 261.1 584.7 858.6 14.5
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 7.9 11.6 20.8 67.6 49.4 261.1 584.7 858.6 14.5
  Testikel C62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 4.0 15.5 37.4 36.9 28.2 106.4 119.9 296.1 7.1
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 11.6 24.9 6.1 21.2 29.0 30.0 59.2 2.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 4.0 3.9 12.5 30.7 7.1 77.4 89.9 236.9 4.3
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - 6.4 7.2 6.0 13.3 4.0 15.5 8.3 24.6 14.1 19.3 15.0 29.6 4.6
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 4.0 - 4.2 24.6 21.2 58.0 45.0 118.4 2.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 6.8 - - - 16.5 - 7.2 - 8.9 15.8 15.5 20.8 18.4 98.8 125.7 194.9 355.3 11.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - 5.5 - - - - - 3.9 - - 7.1 - - - 0.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 5.5 - 7.2 - 4.4 11.9 3.9 12.5 6.1 28.2 38.7 45.0 177.6 4.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 30.0 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 4.0 3.9 4.2 12.3 28.2 29.0 60.0 59.2 2.3
  Leukemi C91-95 - 6.8 - - - 5.5 - - - - - 3.9 4.2 - 14.1 48.4 30.0 88.8 2.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - 4.4 - - - - 7.1 9.7 15.0 29.6 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 14.1 - 15.0 - 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.