Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 41.4 21.7 6.7 22.1 27.8 36.5 90.4 192.8 212.9 341.2 502.4 625.8 864.8 1166 1192 1407 1549 1693 239.0
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 4.7 8.4 12.8 9.1 61.4 - 22.7 19.4 50.2 4.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - 6.1 - 7.6 - 12.5 0.3
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - 9.1 - - 15.1 9.7 12.5 0.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 4.7 - 8.5 - 24.6 - - 9.7 12.5 1.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 12.3 - - - 12.5 0.4
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 8.4 4.3 - 18.4 - - - - 1.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 5.5 - - 7.0 22.2 30.4 23.4 41.9 80.9 122.3 233.3 358.8 453.9 348.6 539.2 38.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 4.3 4.5 6.1 19.2 30.3 - - 1.2
  Magsäck C16 - - - - - - - - 6.1 14.0 4.2 8.5 4.5 24.6 44.8 30.3 9.7 50.2 4.2
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 6.1 - - - - - - 7.6 - 37.6 0.6
  Tjocktarm C18 - - - 5.5 - - 7.0 14.8 6.1 4.7 4.2 12.8 36.2 67.5 102.5 158.9 135.6 188.1 11.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 6.1 - 16.7 21.3 27.2 30.7 70.5 60.5 19.4 87.8 6.6
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 4.3 - - 12.8 - - - 0.4
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - 9.1 12.3 25.6 45.4 48.4 62.7 2.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 7.4 - - - 12.8 9.1 24.6 12.8 15.1 29.1 25.1 2.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 6.1 4.7 16.7 12.8 31.7 61.4 70.5 98.3 87.2 50.2 8.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 4.3 - 6.1 - 7.6 19.4 37.6 0.7
Andningsorgan C30-39 6.9 - - - - - - - - 9.3 25.1 42.6 49.8 116.6 166.6 128.6 145.3 188.1 16.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 6.1 6.4 7.6 - - 0.4
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 9.3 25.1 42.6 49.8 110.5 160.2 121.0 145.3 188.1 14.9
  Mediastinum C38 6.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.8
Ben C40-41 6.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.8
Hudmelanom C43 - - - - - - - 29.7 - 18.7 16.7 29.8 - - 25.6 22.7 29.1 25.1 5.9
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 4.3 4.5 24.6 38.4 45.4 174.3 213.2 4.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 4.2 - - 12.3 12.8 15.1 - - 1.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - 6.1 - - 4.3 18.1 24.6 6.4 22.7 9.7 - 2.4
Bröst C50 - - - - - 6.1 27.8 66.7 103.4 187.0 242.8 285.2 371.3 325.3 237.0 211.8 242.1 213.2 80.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 12.2 27.8 29.7 12.2 23.4 41.9 46.8 135.8 135.0 147.3 98.3 154.9 175.5 25.6
  Livmoderhals C53 - - - - - 6.1 13.9 7.4 12.2 9.3 8.4 4.3 - - 6.4 - 9.7 12.5 3.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - 4.7 25.1 25.5 77.0 85.9 96.1 37.8 48.4 100.3 11.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 19.4 - 0.1
  Äggstock C56 - - - - - 6.1 13.9 14.8 - 9.3 8.4 12.8 49.8 36.8 32.0 45.4 58.1 12.5 8.2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - 7.4 - - - 4.3 9.1 12.3 12.8 15.1 19.4 50.2 2.1
Urinorgan C64-68 6.9 - - - - - - - 6.1 28.0 8.4 25.5 18.1 49.1 32.0 75.6 87.2 - 8.3
  Njure C64 6.9 - - - - - - - 6.1 4.7 4.2 17.0 13.6 18.4 32.0 53.0 58.1 - 4.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 23.4 4.2 8.5 4.5 30.7 - 22.7 29.1 - 3.4
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13.8 - 6.7 - - 12.2 13.9 - 12.2 4.7 33.5 42.6 49.8 18.4 12.8 45.4 96.8 50.2 12.4
Sköldkörtel C73 - - - - 11.1 6.1 7.0 22.2 30.4 23.4 33.5 17.0 13.6 24.6 6.4 7.6 29.1 12.5 10.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 4.5 - - - - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 7.4 - 4.7 4.2 - 13.6 24.6 38.4 60.5 77.5 100.3 4.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 6.9 21.7 - 16.6 16.7 - 7.0 14.8 12.2 14.0 41.9 34.1 54.3 116.6 108.9 196.7 135.6 125.4 23.3
  Hodgkin lymfom C81 - - - 5.5 - - - 7.4 - - - - - - - - - - 0.9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 7.2 - 5.5 11.1 - - - 6.1 14.0 20.9 17.0 36.2 67.5 38.4 113.5 58.1 50.2 11.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 9.7 - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 16.7 4.3 13.6 18.4 32.0 37.8 19.4 62.7 3.5
  Leukemi C91-95 6.9 14.5 - - 5.6 - 7.0 7.4 6.1 - - 8.5 4.5 12.3 32.0 30.3 19.4 12.5 5.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 5.5 - - - - - - - - - 12.3 - 7.6 9.7 - 1.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - 4.2 4.3 - 6.1 6.4 7.6 19.4 - 0.9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 7.4 12.2 32.7 100.5 55.3 86.0 61.4 6.4 7.6 9.7 12.5 16.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 61.3 115.4 97.4 44.5 24.3 18.7 33.5 8.5 13.6 6.1 6.4 7.6 - - 28.2
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 5.6 - 13.9 14.8 - - 8.4 17.0 9.1 - 6.4 - 9.7 - 3.8
  Basaliom i hud - - - - - - 7.0 29.7 12.2 42.1 62.8 153.3 149.4 202.6 313.9 340.4 629.4 426.3 41.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.