Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 6.9 - - - - 6.1 - 59.3 18.2 60.8 96.3 187.3 317.0 442.0 563.8 930.5 949.0 1254 79.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 4.7 - - - 12.3 - 7.6 9.7 12.5 0.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 9.7 - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - 7.6 - - 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 4.7 - - - 6.1 - - - - 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 6.1 - - - 12.5 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 14.8 - 14.0 16.7 55.3 77.0 165.7 217.8 332.9 348.6 463.9 24.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 12.8 4.5 6.1 - 15.1 9.7 12.5 1.1
  Magsäck C16 - - - - - - - - - 4.7 4.2 4.3 - 12.3 19.2 22.7 19.4 50.2 2.0
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.1 0.1
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - - - 13.6 43.0 38.4 75.6 67.8 137.9 4.4
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - - 8.5 9.1 24.6 6.4 30.3 48.4 62.7 2.4
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - 12.8 - - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - 7.4 - - - - 4.5 6.1 19.2 37.8 58.1 62.7 2.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 7.4 - - - 8.5 4.5 18.4 19.2 37.8 38.7 12.5 2.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 9.3 12.6 17.0 40.8 49.1 96.1 105.9 87.2 75.2 8.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 4.3 - 6.1 6.4 7.6 19.4 25.1 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - - 16.7 38.3 45.3 98.2 140.9 143.7 135.6 163.0 12.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - 6.4 - - - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - 7.6 - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - - 16.7 38.3 45.3 98.2 134.5 136.2 135.6 163.0 12.7
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 6.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.8
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - - - - 6.1 6.4 - - - 0.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - 7.6 - 25.1 0.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - 25.6 15.1 - - 0.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - 4.3 9.1 6.1 - 30.3 9.7 37.6 1.3
Bröst C50 - - - - - 6.1 - 7.4 6.1 28.0 16.7 34.1 49.8 18.4 51.3 68.1 77.5 112.8 10.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - - - 9.3 16.7 29.8 45.3 67.5 38.4 113.5 106.5 112.8 9.4
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - 4.7 4.2 - 4.5 - - - - 12.5 0.7
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - - 12.8 13.6 6.1 25.6 37.8 19.4 50.2 2.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 9.7 - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - - 4.7 12.6 17.0 22.6 49.1 12.8 53.0 77.5 25.1 5.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - - 4.5 12.3 - 22.7 - 25.1 0.9
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 4.7 - 4.3 18.1 - 19.2 22.7 38.7 50.2 2.2
  Njure C64 - - - - - - - - - - - - 13.6 - 19.2 22.7 19.4 25.1 1.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 4.7 - 4.3 4.5 - - - 19.4 25.1 0.9
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - 6.4 - - - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - - 22.2 - - 8.4 12.8 9.1 6.1 6.4 30.3 38.7 50.2 3.7
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 4.5 - - - - 25.1 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 4.5 - - - - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 4.2 - 18.1 18.4 12.8 53.0 48.4 87.8 3.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - 14.8 12.2 - 16.7 8.5 36.2 43.0 38.4 105.9 135.6 112.8 8.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - 7.4 6.1 - - - - - - - - - 0.8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - 12.6 4.3 18.1 18.4 12.8 60.5 87.2 50.2 3.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 4.3 9.1 12.3 6.4 30.3 29.1 37.6 1.7
  Leukemi C91-95 - - - - - - - 7.4 6.1 - 4.2 - 4.5 - 19.2 7.6 9.7 25.1 1.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 4.5 12.3 - - 9.7 - 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - 7.6 - - 0.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - 6.1 - - - - 0.2
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.5 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.