Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 334 84.4 5.7 6.1 1.7 2.2
Mun och svalg C00-14 7 97.1 - - 2.9 -
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 80.0 - - 20.0 -
  Svalg C01,C09-14 2 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 71 82.0 4.8 7.0 3.1 3.1
  Matstrupe C15 5 96.0 - - 4.0 -
  Magsäck C16 11 88.9 3.7 5.6 1.9 -
  Tunntarm C17 2 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 18 92.3 - 2.2 2.2 3.3
  Ändtarm C19-20 13 97.0 - 1.5 1.5 -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 4 68.4 15.8 15.8 - -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 62.5 18.8 12.5 - 6.3
  Bukspottkörtel C25 14 54.3 11.4 20.0 8.6 5.7
  Andra matsmältningsorgan C26 1 20.0 20.0 - - 60.0
Andningsorgan C30-39 49 45.9 22.8 24.0 3.3 4.1
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 3 92.3 7.7 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 46 43.0 23.9 25.7 3.5 3.9
  Mediastinum C38 0 50.0 - - - 50.0
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 7 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 13 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 2 100.0 - - - -
Bröst C50 0 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 104 99.0 - 0.6 - 0.4
  Prostata C61 101 99.0 - 0.6 - 0.4
  Testikel C62 2 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 32 92.5 0.6 4.4 2.5 -
  Njure C64 14 88.4 1.4 8.7 1.4 -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 18 95.6 - 1.1 3.3 -
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7 91.9 - 5.4 - 2.7
Sköldkörtel C73 2 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 66.7 - - - 33.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 43.5 13.0 26.1 - 17.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 32 81.8 11.3 - 2.5 4.4
  Hodgkin lymfom C81 2 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 97.3 1.4 - 1.4 -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 61.9 19.0 - 14.3 4.8
  Leukemi C91-95 8 63.2 31.6 - - 5.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 50.0 12.5 - - 37.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 85.7 - - - 14.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 58 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.