Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 297 85.5 5.0 4.4 2.1 3.0
Mun och svalg C00-14 5 96.3 3.7 - - -
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 66.7 33.3 - - -
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 61 80.6 5.9 5.9 3.9 3.6
  Matstrupe C15 2 100.0 - - - -
  Magsäck C16 6 96.4 - - 3.6 -
  Tunntarm C17 1 80.0 - - 20.0 -
  Tjocktarm C18 19 96.8 - - 1.1 2.1
  Ändtarm C19-20 10 100.0 - - - -
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 5 58.3 12.5 20.8 4.2 4.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 63.2 15.8 - 10.5 10.5
  Bukspottkörtel C25 13 50.8 19.0 19.0 7.9 3.2
  Andra matsmältningsorgan C26 2 25.0 - 12.5 12.5 50.0
Andningsorgan C30-39 24 48.4 23.8 16.4 5.7 5.7
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 46.6 24.6 16.9 5.9 5.9
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 6 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 11 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 85.7 14.3 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 100.0 - - - -
Bröst C50 88 98.6 0.5 - 0.2 0.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 31 93.6 1.3 2.6 1.9 0.6
  Livmoderhals C53 3 92.9 - 7.1 - -
  Livmoderkropp C54 15 97.4 - - 2.6 -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 50.0 - - - 50.0
  Äggstock C56 9 89.4 4.3 6.4 - -
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 93.8 - - 6.3 -
Urinorgan C64-68 10 94.2 3.8 1.9 - -
  Njure C64 6 93.8 3.1 3.1 - -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4 95.0 5.0 - - -
Öga C69 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 71.9 - 14.1 3.1 10.9
Sköldkörtel C73 8 92.9 7.1 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 40.0 12.5 25.0 10.0 12.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 27 79.9 9.0 2.2 1.5 7.5
  Hodgkin lymfom C81 0 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 13 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - 100.0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 60.7 17.9 3.6 3.6 14.3
  Leukemi C91-95 5 62.5 29.2 4.2 - 4.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 40.0 - - 20.0 40.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 57.1 - - - 42.9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 16 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 15 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 65 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.