Prostata 114 32.1 79.0
Lunga, luftstrupe 55 15.5 38.9
Urinblåsa och urinvägar3 20 5.6 14.5
Non-Hodgkin lymfom 15 4.2 9.1
Tjocktarm 14 3.9 10.0
Ändtarm 13 3.7 7.6
Njure 12 3.4 12.5
Hud, ej-melanom2 10 2.8 5.9
Bukspottkörtel 10 2.8 6.1
Hudmelanom 8 2.3 4.9
Alla cancerformer2 355 100.0 259.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.