Lunga, luftstrupe 31 20.9 20.4
Prostata 31 20.9 16.9
Bukspottkörtel 11 7.4 7.5
Ändtarm 9 6.1 5.3
Hjärna, centrala nervsystemet 8 5.4 7.2
Matstrupe 7 4.7 3.6
Tjocktarm 5 3.4 2.2
Urinblåsa och urinvägar3 5 3.4 2.6
Magsäck 5 3.4 3.7
Lever 4 2.7 2.3
Alla cancerformer2 148 100.0 92.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.