Bröst 86 27.2 77.7
Lunga, luftstrupe 22 7.0 13.5
Livmoderkropp 20 6.3 12.5
Hjärna, centrala nervsystemet 17 5.4 13.5
Tjocktarm 14 4.4 9.1
Hud, ej-melanom2 13 4.1 5.2
Non-Hodgkin lymfom 12 3.8 7.4
Bukspottkörtel 12 3.8 8.0
Ändtarm 11 3.5 7.2
Äggstock 10 3.2 6.8
Alla cancerformer2 316 100.0 239.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.