Lunga, luftstrupe 23 17.0 13.6
Bröst 16 11.9 10.6
Bukspottkörtel 13 9.6 9.1
Non-Hodgkin lymfom 12 8.9 6.6
Äggstock 10 7.4 6.0
Tjocktarm 8 5.9 4.0
Myelom och andra plasmacellstumörer 6 4.4 2.9
Hjärna, centrala nervsystemet 6 4.4 2.7
Gallblåsa, gallvägar 5 3.7 4.3
Ändtarm 5 3.7 2.4
Alla cancerformer2 135 100.0 78.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.