Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 334 29.2 3.1 3.9 24.6 5.6 5.8 27.9
Mun och svalg C00-14 7 8.8 5.9 38.2 17.6 - 2.9 26.5
  Läpp C00 1 - - - - - - 100.0
  Tunga C02 1 33.3 - 33.3 33.3 - - -
  Annan muncancer C03-06 2 - 10.0 30.0 30.0 - - 30.0
  Spottkörtel C07-08 1 40.0 20.0 - - - 20.0 20.0
  Svalg C01,C09-14 2 - - 75.0 16.7 - - 8.3
Matsmältningsorgan C15-26 71 12.6 4.8 6.7 26.7 9.6 15.2 24.4
  Matstrupe C15 5 - 4.0 8.0 32.0 24.0 8.0 24.0
  Magsäck C16 11 9.3 - 11.1 38.9 5.6 22.2 13.0
  Tunntarm C17 2 12.5 - - - 25.0 25.0 37.5
  Tjocktarm C18 18 15.4 8.8 7.7 16.5 7.7 14.3 29.7
  Ändtarm C19-20 13 21.2 7.6 10.6 24.2 6.1 6.1 24.2
  Anus C21 0 - 50.0 - 50.0 - - -
  Lever C22 4 21.1 - - 15.8 10.5 15.8 36.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 18.8 - 6.3 18.8 6.3 12.5 37.5
  Bukspottkörtel C25 14 5.7 2.9 1.4 38.6 12.9 21.4 17.1
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 20.0 - 20.0 60.0
Andningsorgan C30-39 49 13.0 1.2 6.5 44.3 9.3 6.5 19.1
  Näsa, bihåla C30-31 0 - - - - - 100.0 -
  Struphuvud C32 3 46.2 - 7.7 7.7 - - 38.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 46 10.9 1.3 6.5 47.0 10.0 6.5 17.8
  Mediastinum C38 0 50.0 - - - - - 50.0
Ben C40-41 1 66.7 - - 33.3 - - -
Hudmelanom C43 7 22.9 - 8.6 11.4 - 11.4 45.7
Hud, ej-melanom C44 13 47.7 - - 3.1 1.5 1.5 46.2
Mesoteliom C45 1 33.3 - 16.7 - - 16.7 33.3
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - - 100.0 - -
Bindvävnad C48-49 2 11.1 - - 33.3 - - 55.6
Bröst C50 0 - - 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 104 47.7 4.4 0.6 13.5 2.7 1.5 29.6
  Prostata C61 101 47.4 4.6 0.4 13.7 2.6 1.6 29.8
  Testikel C62 2 63.6 - - 9.1 - - 27.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 40.0 - 20.0 - 20.0 - 20.0
Urinorgan C64-68 32 43.1 3.1 1.9 16.3 3.8 1.9 30.0
  Njure C64 14 42.0 4.3 - 26.1 4.3 - 23.2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 18 44.0 2.2 3.3 8.8 3.3 3.3 35.2
Öga C69 0 - - - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 2 33.3 11.1 - - - 11.1 44.4
Andra endokrina körtlar C74-75 1 - - - - - - 100.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 - - - 30.4 26.1 21.7 21.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 32 3.8 - - 54.7 5.7 1.3 34.6
  Hodgkin lymfom C81 2 - - - 20.0 10.0 - 70.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 8.2 - - 23.3 1.4 2.7 64.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 - - - 90.5 4.8 - 4.8
  Leukemi C91-95 8 - - - 94.7 5.3 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 75.0 25.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 - - - 71.4 28.6 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 58 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.