Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 297 30.3 0.7 8.7 19.3 6.3 9.0 25.6
Mun och svalg C00-14 5 18.5 - 11.1 3.7 - 18.5 48.1
  Läpp C00 1 33.3 - - - - 33.3 33.3
  Tunga C02 1 16.7 - - - - - 83.3
  Annan muncancer C03-06 2 11.1 - 11.1 - - 44.4 33.3
  Spottkörtel C07-08 1 - - - 33.3 - - 66.7
  Svalg C01,C09-14 1 33.3 - 33.3 - - - 33.3
Matsmältningsorgan C15-26 61 17.1 2.0 6.6 20.4 9.5 12.8 31.6
  Matstrupe C15 2 20.0 - 20.0 30.0 - - 30.0
  Magsäck C16 6 17.9 - - 14.3 3.6 21.4 42.9
  Tunntarm C17 1 20.0 - 20.0 20.0 - - 40.0
  Tjocktarm C18 19 26.3 2.1 6.3 21.1 10.5 8.4 25.3
  Ändtarm C19-20 10 12.2 8.2 12.2 8.2 14.3 6.1 38.8
  Anus C21 1 33.3 - - 33.3 - 33.3 -
  Lever C22 5 12.5 - 8.3 20.8 8.3 20.8 29.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 10.5 - 10.5 31.6 5.3 15.8 26.3
  Bukspottkörtel C25 13 11.1 - 1.6 25.4 12.7 19.0 30.2
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - 25.0 - 12.5 62.5
Andningsorgan C30-39 24 10.7 0.8 4.9 48.4 13.1 6.6 15.6
  Näsa, bihåla C30-31 1 33.3 33.3 - 33.3 - - -
  Struphuvud C32 - - - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 9.3 - 5.1 49.2 13.6 6.8 16.1
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - - - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - - - -
Hudmelanom C43 6 41.9 - 3.2 - - - 54.8
Hud, ej-melanom C44 11 39.6 - - - - - 60.4
Mesoteliom C45 1 14.3 14.3 14.3 42.9 - - 14.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 6.7 - - 26.7 13.3 40.0 13.3
Bröst C50 88 37.7 - 20.1 3.7 1.6 9.8 27.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 31 43.6 - 2.6 26.3 5.1 10.3 12.2
  Livmoderhals C53 3 71.4 - - 14.3 7.1 - 7.1
  Livmoderkropp C54 15 59.7 - - 15.6 5.2 5.2 14.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - - - 50.0 50.0
  Äggstock C56 9 14.9 - 2.1 53.2 6.4 19.1 4.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 31.3 - 18.8 12.5 - 12.5 25.0
Urinorgan C64-68 10 46.2 3.8 - 23.1 1.9 3.8 21.2
  Njure C64 6 37.5 3.1 - 34.4 3.1 3.1 18.8
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 4 60.0 5.0 - 5.0 - 5.0 25.0
Öga C69 - - - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 95.3 - - - - - 4.7
Sköldkörtel C73 8 33.3 2.4 11.9 14.3 - 4.8 33.3
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - 100.0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 - - - 30.0 32.5 20.0 17.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 27 9.0 - 0.7 52.2 13.4 3.7 20.9
  Hodgkin lymfom C81 0 - - - 50.0 - - 50.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 13 14.9 - 1.5 31.3 7.5 7.5 37.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 7.1 - - 67.9 17.9 - 7.1
  Leukemi C91-95 5 - - - 91.7 8.3 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 60.0 40.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 - - - 42.9 57.1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 16 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 15 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 86.7 - - 6.7 - - 6.7
  Basaliom i hud 65 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.