Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 281 985 1574 2319
Mun och svalg C00-14 7 16 35 63
  Läpp C00 2 3 8 22
  Tunga C02 - 1 5 10
  Annan muncancer C03-06 4 8 13 17
  Spottkörtel C07-08 1 3 5 8
  Svalg C01,C09-14 - 1 4 6
Matsmältningsorgan C15-26 29 133 204 295
  Matstrupe C15 - 3 6 9
  Magsäck C16 4 17 24 39
  Tunntarm C17 - 3 6 10
  Tjocktarm C18 12 55 87 128
  Ändtarm C19-20 8 41 62 88
  Anus C21 - 1 3 3
  Lever C22 1 2 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 4 4
  Bukspottkörtel C25 3 8 9 11
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 38 69 81 113
  Näsa, bihåla C30-31 - - 1 1
  Struphuvud C32 2 11 13 21
  Lunga, luftstrupe C33-34 36 58 67 91
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 3 3 7
Hudmelanom C43 8 27 46 86
Hud, ej-melanom C44 10 51 67 79
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 4 8 16
Bröst C50 - 1 1 3
Manliga könsorgan C60-63 115 435 749 990
  Prostata C61 111 419 722 935
  Testikel C62 2 11 20 45
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 5 7 10
Urinorgan C64-68 30 108 156 253
  Njure C64 10 42 54 96
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 20 66 102 157
Öga C69 - 1 2 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 18 35 81
Sköldkörtel C73 3 7 14 33
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 3 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 5 8 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 30 104 161 273
  Hodgkin lymfom C81 7 9 12 39
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 13 51 82 123
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 2 4 5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 13 17 22
  Leukemi C91-95 6 26 39 71
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 7 13
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 54 255 395 586
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.