Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 244 961 1570 2854
Mun och svalg C00-14 11 21 32 54
  Läpp C00 2 2 2 4
  Tunga C02 2 4 6 11
  Annan muncancer C03-06 6 8 12 16
  Spottkörtel C07-08 - 1 4 15
  Svalg C01,C09-14 1 6 8 8
Matsmältningsorgan C15-26 32 123 185 296
  Matstrupe C15 2 5 6 7
  Magsäck C16 4 15 26 53
  Tunntarm C17 - 2 4 5
  Tjocktarm C18 14 56 89 137
  Ändtarm C19-20 10 36 47 69
  Anus C21 - 1 3 8
  Lever C22 - 1 1 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 4 7
  Bukspottkörtel C25 1 4 4 8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 1 1
Andningsorgan C30-39 13 29 36 45
  Näsa, bihåla C30-31 - 2 2 3
  Struphuvud C32 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 13 26 33 40
  Mediastinum C38 - 1 1 2
Ben C40-41 - - 2 6
Hudmelanom C43 9 29 45 109
Hud, ej-melanom C44 13 44 54 70
Mesoteliom C45 1 1 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - - - 4
Bindvävnad C48-49 3 10 10 21
Bröst C50 81 393 667 1153
Kvinnliga könsorgan C51-58 28 112 192 382
  Livmoderhals C53 4 12 24 63
  Livmoderkropp C54 17 62 109 206
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 3
  Äggstock C56 5 27 43 90
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 11 16 20
Urinorgan C64-68 14 40 62 125
  Njure C64 8 26 36 74
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 6 14 26 51
Öga C69 - - 2 7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 31 63 146
Sköldkörtel C73 8 37 65 203
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 12 17 21
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14 79 136 208
  Hodgkin lymfom C81 - 1 3 14
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5 40 76 99
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 2 4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 14 15 17
  Leukemi C91-95 2 19 31 55
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 7 17
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 14 77 101 120
  Förstadier till cancer i livmoderhals 16 73 139 487
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 14 29 73
  Basaliom i hud 70 295 511 780
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.