Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 212 730 1141 1725
Mun och svalg C00-14 4 11 27 48
  Läpp C00 1 2 4 12
  Tunga C02 - 0 6 11
  Annan muncancer C03-06 3 6 10 13
  Spottkörtel C07-08 0 2 4 6
  Svalg C01,C09-14 - 1 3 6
Matsmältningsorgan C15-26 20 96 143 202
  Matstrupe C15 - 2 5 6
  Magsäck C16 3 12 16 25
  Tunntarm C17 - 2 5 8
  Tjocktarm C18 9 41 63 92
  Ändtarm C19-20 5 28 40 55
  Anus C21 - 1 3 3
  Lever C22 1 2 2 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 2 5 6 7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 27 46 53 71
  Näsa, bihåla C30-31 - - 1 1
  Struphuvud C32 1 8 10 15
  Lunga, luftstrupe C33-34 25 38 43 56
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 2 5 5 12
Hudmelanom C43 5 22 36 66
Hud, ej-melanom C44 6 32 41 49
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 4 9 16
Bröst C50 - 1 1 2
Manliga könsorgan C60-63 80 298 492 637
  Prostata C61 75 271 450 560
  Testikel C62 4 24 37 70
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 4 5 7
Urinorgan C64-68 25 83 116 186
  Njure C64 10 36 47 82
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 14 47 69 103
Öga C69 - 0 1 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 20 36 93
Sköldkörtel C73 3 7 13 29
Andra endokrina körtlar C74-75 3 4 6 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 5 8 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 28 96 154 283
  Hodgkin lymfom C81 9 13 18 54
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 40 64 106
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 2 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 10 13 17
  Leukemi C91-95 7 29 50 94
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 6 9
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 35 157 246 364
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.