Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 198 812 1295 2196
Mun och svalg C00-14 7 15 23 36
  Läpp C00 1 1 1 2
  Tunga C02 1 2 4 7
  Annan muncancer C03-06 4 5 8 10
  Spottkörtel C07-08 - 1 3 10
  Svalg C01,C09-14 1 5 7 7
Matsmältningsorgan C15-26 21 82 124 188
  Matstrupe C15 1 2 2 3
  Magsäck C16 3 11 19 33
  Tunntarm C17 - 2 3 4
  Tjocktarm C18 9 36 60 90
  Ändtarm C19-20 6 24 30 40
  Anus C21 - 1 2 6
  Lever C22 - 0 0 0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 2 3 4
  Bukspottkörtel C25 1 3 3 7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 1 1
Andningsorgan C30-39 8 23 27 33
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 1 1
  Struphuvud C32 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 8 19 23 27
  Mediastinum C38 - 4 4 4
Ben C40-41 - - 3 7
Hudmelanom C43 10 29 40 90
Hud, ej-melanom C44 5 17 20 27
Mesoteliom C45 1 1 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - - - 4
Bindvävnad C48-49 2 8 8 16
Bröst C50 72 345 558 867
Kvinnliga könsorgan C51-58 22 91 157 272
  Livmoderhals C53 5 16 32 64
  Livmoderkropp C54 11 43 74 117
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 2
  Äggstock C56 4 26 42 78
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 6 8 11
Urinorgan C64-68 10 31 49 95
  Njure C64 3 19 29 60
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 7 13 20 35
Öga C69 - - 2 5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 38 72 152
Sköldkörtel C73 12 48 77 195
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 9 14 16
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10 76 119 190
  Hodgkin lymfom C81 - 2 5 18
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 36 58 76
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 1 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 10 11 12
  Leukemi C91-95 2 23 37 68
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 3 3 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 5 12
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 14 71 91 102
  Förstadier till cancer i livmoderhals 31 132 247 637
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 18 35 71
  Basaliom i hud 43 179 297 428
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.