Statistik över årliga cancerfall på Åland publiceras inte på våra websidor på grund av datasekretess orsaker. 
Ålands sammanräknade statistik för åren 2009-2013 publiceras som en del av Nomesko-databasen (länk till sidan www.nobase.org).