Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1198 1271 1368 1398 1414 1466 1536 1628 1754 1923 1923
Mun och svalg C00-14 20 18 22 21 22 24 37 32 39 47 48
  Läpp C00 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1
  Tunga C02 3 3 3 2 3 4 6 4 6 12 9
  Annan muncancer C03-06 3 3 4 5 3 4 9 8 9 10 12
  Spottkörtel C07-08 3 1 3 2 2 4 4 4 2 5 7
  Svalg C01,C09-14 10 9 11 10 12 12 16 16 21 19 19
Matsmältningsorgan C15-26 378 383 391 421 417 411 430 482 553 594 603
  Matstrupe C15 26 26 25 23 25 30 34 44 46 44 66
  Magsäck C16 177 153 147 134 112 91 83 76 71 72 58
  Tunntarm C17 3 2 3 4 5 4 5 5 8 9 5
  Tjocktarm C18 36 44 48 58 67 70 79 87 97 105 103
  Ändtarm C19-20 33 41 44 52 50 62 63 65 64 81 87
  Anus C21 - - 0 0 1 1 1 2 3 - 2
  Lever C22 15 28 32 43 41 39 43 56 79 100 74
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 8 8 15 16 20 18 16 17 20 25 30
  Bukspottkörtel C25 70 76 72 81 94 92 103 121 155 145 170
  Andra matsmältningsorgan C26 9 6 5 9 3 3 3 8 10 13 8
Andningsorgan C30-39 470 477 525 481 462 433 433 435 457 492 476
  Näsa, bihåla C30-31 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 6
  Struphuvud C32 21 18 18 17 15 10 13 11 10 10 9
  Lunga, luftstrupe C33-34 442 453 502 457 440 417 416 417 439 472 456
  Mediastinum C38 2 3 2 3 3 2 1 4 4 2 4
Ben C40-41 6 4 6 2 4 3 2 3 3 6 6
Hudmelanom C43 14 13 18 20 22 24 26 33 40 45 46
Hud, ej-melanom C44 3 2 2 2 2 2 3 5 5 8 6
Mesoteliom C45 2 3 6 11 14 15 20 24 29 34 32
Autonoma nervsystemet C47 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 -
Bindvävnad C48-49 6 6 8 6 8 7 11 12 12 15 10
Bröst C50 0 0 1 - 1 1 1 1 1 2 1
Manliga könsorgan C60-63 76 104 127 149 167 194 216 217 220 218 248
  Prostata C61 72 98 121 145 163 190 213 214 216 213 240
  Testikel C62 3 5 4 3 3 2 1 1 2 - 3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 2 2 1 1 2 2 2 3 5 5
Urinorgan C64-68 59 81 76 89 94 97 95 104 116 141 121
  Njure C64 27 45 36 47 50 50 54 54 55 70 65
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 32 36 40 41 43 47 41 50 61 71 56
Öga C69 3 3 2 2 2 3 3 1 5 6 6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 31 28 33 35 42 47 44 52 53 61 66
Sköldkörtel C73 4 5 4 6 3 3 5 3 6 2 7
Andra endokrina körtlar C74-75 2 1 3 3 3 3 2 3 3 4 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 33 33 28 30 29 51 63 60 47 57 45
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 90 107 116 120 123 146 147 160 165 190 198
  Hodgkin lymfom C81 12 9 9 7 5 6 5 2 3 4 5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 27 29 40 39 46 59 68 67 69 74 83
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 - 0 2 0 1 1 1 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 14 19 20 22 25 22 34 30 40 39
  Leukemi C91-95 40 51 44 48 43 45 45 47 45 44 60
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 1 3 5 10 19 5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 4 5 6 8 10 5 5 6 8 4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1 0 1 1 0 0 0 0 - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.